Hírek

Hasznos eszközök a sorközművelésben

Mezőgazdasági termelés fejlesztése magyar gépekkel

VIII.

Hazai szántóföldi permetezőgépek a precíziós növényvédelemhez

A MEZŐGÉPGYÁRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETTSÉGÉNEK KIADVÁNYA

AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

TÁMOGATÁSÁVAL

2021

WWW.MEGOSZ.EU

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel nyújtom át Önnek a Mezőgépgyárók Országos Szövetségének (MEGOSZ) kiadvány sorozatát. A leírásokban röviden összefoglaljuk egy-egy termelési, vagy munkafolyamat színvonalas elvégzéséhez szükséges, magyar vállalatok által gyártott gépeket, kivitelezett beruházásokat, telepeket, kialakított komplett technológiákat. Természetesen a terjedelem miatt nem lehetséges a teljes termék és szolgáltatás kínálatot bemutatni, ezért mindenütt megadjuk a gyár, kivitelező elérhetőségét. A mezőgazdasági gépek esetében fontos a működés bemutatása, ezért az anyagokba videó beágyazásokat is betettünk, egy klikkeléssel kinn is vagyunk a szántóföldön, a telepen, a gyártó üzemben, vagy akár „személyesen” találkozhatunk a konstruktőrrel, a fejlesztővel! A linkeket úgy helyeztük el, hogy másolatok, nyomtatványok esetén is elérhető legyen a tartalom.

A mezőgazdasági gépeknek nem csupán műszaki jellemzőik vannak, hanem a termelő által foganatosítható használati értékük! Ez a jellemző szinte termelési területenként (akár táblánként) eltérő lehet. Ezért fontos az olyan gépek kialakítása, amelyek a hazai termelési és környezeti adottságokhoz optimalizáltak. Ebben a munkában kérem az Ön segítségét is! Közvetlen párbeszédre törekszünk a Felhasználó és a Gyártó között. Hazánkban a legjobb gépeket szeretnénk előállítani, ezért minden javaslatot, véleményt, fejlesztési ötletet örömmel fogadunk. Fejlesszünk együtt, ezt a célt segíti az Európai Unió „a szántóföldtől az asztalig” szóló innovációs törekvése is.

A hazai mezőgazdasági gépek ár-érték aránya igen jó, a termékek 80%-a külföldön talál gazdára. A hazai mezőgépgyártás termelési értéke akkora, vagy nagyobb, mint a Magyarországon eladott új mezőgazdasági gépeké! Az országunkban működő multinacionális mezőgazdasági gépgyárakban a fejlesztést magyar mérnökök, szakemberek végzik. A gépgyárak nagyobb része a KKV körbe tartozik, amelyek között számos nagy múltú sikeres családi vállalkozás van, ahol már a gyerekek és az unokák vették át az irányítást. A hazai piacon akarjuk a részvételünket növelni, egy-egy itthon eladott gép jelentősen hozzájárul a nemzetgazdaság növeléséhez.

A Magyar Kormány – felismerve az ágazat fontosságát – az iparfejlesztési Irinyi Terv keretében kormányhatározattal segíti a hazai mezőgazdasági gépgyártás fejlesztését. Stratégiai Partnerségi Megállapodások keretében együttműködünk az Agrárminisztériummal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. A MEGOSZ tagjai között vannak a meghatározó oktatási és kutatási szervezetek. Ez az együttműködés gyümölcsöző a jó szakember utánpótlásban, valamint a sikeres fejlesztéseket megalapozó kutatásokban. A széles összefogás sikeressége azonban elképzelhetetlen az Ön támogatása nélkül.

Ezért tisztelettel kérem a segítségét, az együttműködését!

Törökszentmiklós 2021.március 5.

Csanádi Tamás

a MEGOSZ elnöke

Hazai szántóföldi permetezőgépek a precíziós növényvédelemhez

Magyarország termőterületének legnagyobb részén folyó szántőföldi növénytermesztés eredményességéhez meghatározóan járul hozzá a növényvédelem, műszaki szempontból a szántóföldi permetezőgépek. A leginkább alkalmazott vontatott kivitelűek kapcsolata az erőgéppel egyre nagyobb mértékben nem csupán energetikai, hanem digitális jellegű, biztosítva a precíz permetezéshez szükséges információt. A gépekkel megvalósuló növényvédelem és gyomírtás, növénytáplálás mellett növekvő szerepet játszik az egyre hatékonyabb szerekkel történő levéltrágyázás is. A gépekkel a legfontosabb cél a szükséges mennyiségű permetszer hatékony elhelyezése a növény aktív felületein a veszteségek, a környezetterhelés minimalizálásával.

A követelményeket kielégítő vontatott szántóföldi permetezőgép alapvető műszaki funkciója, hogy a megfelelően megvalósított cseppképzéssel létrehozott permetet hol, honnan, hogyan és milyen mennyiségben juttatja a célfelületre. Ez a cseppképzést megvalósító szerkezet jó működéséhez szüksége feltételek (nyomás, folyadékszállítás, elhelyezkedés stb.) biztosítását jelenti. A magyar gyártmányú gépeken megvalósulnak a jó permetezéshez szükséges műszaki feltételek. A cseppképzéshez viszont piacvezető gyárak termékeit, például különböző fúvókákat, használnak, amelyek idővel károsodnak, például kopnak, eltömődnek, ezért a folyamatos ellenőrzésük, tisztításuk, cseréjük szükséges. A műveleti célnak megfelelően kell kiválasztani a cseppképzés eszközeit, ezután a megfelelő működéshez kell beállítani az üzemeltetési paramétereket. A vizsgálatok szerint a permetezőgépnél jelentkező hibák 25-30%-ért a nem megfelelő cseppképzés a felelős, miközben ez a folyamat meghatározóan nem a géptől, hanem egy cserélhető „alkatrésztől”, a fúvókától függ. A hazai gyárak a felhasználó igényeinek megfelelően összeállítva értékesítik a permetezőgépet, az alkalmazási körülmények változása esetén a legmegfelelőbb üzemi beállításokat, szaktanácsadást is biztosítják.

Hogyan valósítható meg a megfelelő cseppképzés? A permet csepp irányított mozgását alapvetően a mozgási energiája határozza meg, amely a sebességétől, valamint a tömegétől függ.

A cseppméret csökkentésével ugyanakkora levélfelület lefedéséhez kevesebb permetre van szükség. Amennyiben a cseppet szabályos D átmérőjű gömbnek tekintjük az elméleti lefedés D oldalú négyzettel adható meg. Amennyiben az átmérőt n-ed részre csökkentjük az előbbi lefedést n2 darab D/n átmérőjű cseppel tudjuk megoldani. A térfogatszámításokat a megfelelő gömbátmérőkkel elvégezve a térfogatok aránya alapján látható, hogy a lefedéshez szükséges felhasznált permetmennyiség a cseppméret csökkentéssel egyenes arányban (tehát n-ed részre) csökken. Az így elérhető szertakarékosság miatt törekvés a cseppméret csökkentése, amely viszont a csepp-tömeg csökkenéssel jár, ezzel növelve az elsodródás mértékét. Az ellentétes hatás eredményeképpen optimum határozható meg 150-350 µm tartományban. A klimatikus viszonyok alapján 150µm alatt a szél, 100µm alatt a levegő hőmérséklet-rétegződéséből adódó, felfelé irányuló termik-mozgás az elsodródás fő okozói. A kis cseppméret esetén különösen megnő a permet elpárolgásának veszélye (különösen 60%-nál kisebb páratartalom esetén), 50µm alatt ez meghatározó. A nagy cseppek kevésbé tapadnak a növényi felületen, ezért erősen növekszik a megfolyásból adódó veszteség, 450µm felett már megengedhetetlen mértékben. A műszaki határok szélesítésének egyik módja a folyadék fizikai jellemzőinek változtatása adalékanyagok bekeverésével, amelyek a felületi feszültséget (a csepp szétterülését), a viszkozitást (cseppméretet, tapadást) vagy a sűrűséget (csepp tömeget) tudják változtatni. Műszaki szempontból a cseppképzésért felelős szerkezet mechanikus vagy hidraulikus rendszerű lehet. A szántóföldi permetezőgépeken alapvetően az utóbbi megoldást alkalmazzák a hidraulikus cseppképzésű porlasztók révén. Egy adott porlasztó esetében a folyadékszállítást és a cseppképzést, a keresztirányú szórást a folyadék nyomása határozza meg, amely 2-8 bár között változik. A kijuttatási jellemzőket természetesen a porlasztó kialakításával jelentősen tudjuk változtatni: a pörgetőtesttel magvalósított folyadék cirkuláció esetén üreges, pörgetőkamrásnál pedig tele kúpos szórásképet kapunk. A cseppképzést az örvénytér kialakítása, főleg a hossza és a fúvóka nyílása befolyásolja. A mechanikus ütközéses megoldásoknál trapéz, a hidraulikus ütközéseseknél („réses” megoldás) pedig háromszög keresztmetszetű lapos szórásképet kapunk. A növényvédelmi céloknak (pl. sík-, folt-, sáv-permetezés) megfelelő fúvókát tudunk választani. A folyadék nyomás növelésével nő a kijuttatott permetezőszer mennyiség is, viszont csökken a cseppméret, amely jelentősen korlátozza a növényvédelmet a szél miatt bekövetkező elsodródás okán. Márpedig a kártétevő megjelenése esetén nagy veszteséget okozhat a késés, ezért olyan megoldásokat fejlesztettek ki, amelyekkel elkerülhető az elsodródás nagyobb szélsebesség esetén is. Erre a célra a legelterjedtebb a légbeszívásos fúvókák alkalmazása (1. ábra). A fúvóka testben egy szűkületet (injektort) hoznak létre, amelyhez a légbevezető furatok csatlakoznak. Itt megnő a folyadék sebessége, amely a lokális nyomás csökkenését idézi elő ezért a nagyobb nyomáson lévő külső levegő a folyadékáramba tud hatolni.

  1. ábra Légbeszívásos fúvóka kivitele és működése.

A folyadékban létrejövő „légzárványok” a célfelületre ütközésekor „szétrobbantják” a nagyméretű cseppet, sok kicsi részre bontva azt. Ezzel megvalósul a kettős követelmény: a nagy csepp elsodródás ellenálló, a felületen kialakuló fedés mégis hatékonyan, megfolyás nélkül, valósul meg. Olyan fúvókák is beszerezhetők, amelyekkel akár 8 km/h szél esetén is biztonságosan dolgozhatunk.

A fúvókákat statikusan mérik be, viszont üzem közben mozognak (általában 7-15 km/h között). A 2. ábra szemlélteti ennek a mozgásnak a hatását: az egysugaras megoldás esetében a menetsebesség vektora „eltéríti” a permetsugár sebesség vektorát, amelynek hatására a permetezett növény egyes oldalai eltérő mennyiségű hatóanyagot kapnak. Ez a hatás a menetsebesség növelésével növekszik. A kétsugaras fúvóka esetében olyan kiáramlási irányokat lehet beállítani, amelyeknél a menetsebességet figyelembe véve a kezelt növény mindkét oldala azonos szermennyiséghez jut. Látható, hogy a fúvóka „visszafelé” is juttat folyadékot, amely biztosítja a megfelelő védelmet. A megoldásnak járulékos előnye a növényállomány megfelelő átmozgatása, ezáltal a jó penetráció és egyenletes fedés elősegítése. A fúvókákat gyártó cégek kínálata rendkívül széles, mivel az említett verziók variációi gyakorlatilag minden felvetődő igényt ki tudnak elégíteni. Az agronómiai elvárások igénylik is a széles kínálatot. Például az állományban megjelenő gyomok irtásakor éppen a haszon-növény levélfelületén való permetszer-megfolyás az elvárás, erre a hat-hétlyukú fúvókák a legmegfelelőbbek, hasonlóan a folyékony nitrogénoldat kijuttatásakor is.

2. ábra A kétsugaras fúvóka működési elve.

Ma már a fúvóka paraméterek állításával megvalósuló permetmennyiség változtatásra is vannak megoldások. A légbefúvásos porlasztók esetében a levegő adagolt (túlnyomással történő) bejuttatása valósítható meg, az aktuális szélsebességnek megfelelően. Ekkor a permetezőgépen elhelyezett klíma érzékelő vezérli a levegő bejuttatást (benyomást), valamint információt ad a páratartalomról, hőmérsékletről stb. Egy közel ötven éves konstrukció (Vibrojet) újraéledésével elektro-mechanikusan történik a folyadék sugár megszakítása, akár 30Hz frekvenciával. Így változtatni tudjuk a kijuttatott mennyiséget, miközben a cseppképzés jellemzői nem változnak (PWM, Pulse Width Modulation). A teljes fedettséget a szomszédos fúvókák ellenütemben történő ki-/bekapcsolásával tudjuk elérni. Nagy átfolyású fúvókák esetében létezik a résméret folyamatos változtatására alkalmas megoldás. A folyadéknyomás befolyásolja a fúvóka üzemi jellemzőit ezért jó megoldás a kombinált szórófej alkalmazása. Egy kijuttatási ponton elhelyezett szórófejen akár 6 fúvóka lehetséges egy csoportban, amelyből a rendszer, az igényeknek megfelelően, mindig a legmegfelelőbbet kapcsolja be. Az említett „intelligens” fúvóka megoldások általában utólag is felszerelhetők.

Az elsodródás csökkentésére a szántóföldi permetezőgépeknél a légzsákos (műanyag tömlős légvezetés), vagy légszekrényes (lemez légvezeték) szórókeret megoldások esetén légfüggöny nyújt bizonyos elsodródás védelmet, stabilizálja a permetcseppek útját, a növényállomány mozgatásával elősegíti a fedettséget és behatolást. A légbefújás nyílásába helyezett fúvóka esetén a kialakuló pneumatikus cseppképzés javíthatja az eloszlást és a fedettséget is.

A permetezőgép vonatkozásában tehát a legfontosabb tényező a cseppképzéshez és kijuttatáshoz szükséges paraméterek pontos biztosítása, amelyben a szórókeret kialakításának és elhelyezkedésének, megfogásának döntő szerepe van.

3. ábra A szórókeret helyzetének hatása a permetezés minőségére

A közel azonos, egyenletes keresztirányú szórást biztosító keret magasságot csökkentve nő a felületegységre kijuttatott hatóanyag mennyisége, amely növénykárosodást, környezetszennyezést és anyagi veszteséget jelent. Talán ennél is nagyobb probléma a lényegesen rosszabb keresztirányú szórás (3. ábra). Az optimálistól a szórókeret magasságának növelése csökkenti a területegységre kijuttatott hatóanyagot, viszont növeli az átfedést. Mindezek eredőjeként sokkal kisebb a kedvezőtlen hatás, mint az előző esetben. Nem megfelelő minőségű gép, és erősen egyenlőtlen földfelület esetén a szórókeret magasabbra állítása indokolt. A korszerű gépeknél kihívás a szórókeret kilengéseinek mérséklése, ugyanis a jelentős méretű keret szárnyaknál a lengésekből fakadó magasság- változás- mint azt láttuk – komoly károkat okozhat. Ha a szántóföld tiszta geometriai formációjú lenne (tökéletes sík, vagy lejtő), akkor az optimum a szórókeret merev megfogása. Ez a gyakorlatban nem valósul meg. Haladáskor a talaj egyenetlenség rázó hatását a legkorszerűbb gépeken pneumatikus vagy hidropneumatikus rugózással és csillapítással kialakított fékezhető futómű nagyrészt kompenzálja. Sőt a hosszirányú rezgések kompenzálására a vonórudat is rugózott-csillapított kivitelben készíthetik. A keresztirányú mikró domborzati eltérések jelentik a nagyobb problémát, mivel a kerekeknél jelentkező kis változás hatása a hosszú szórókereten már nagy kilengést, hibát okoz, amelyet mindenképpen csökkenteni kell. Az „inga” keretrögzítés esetén (4. ábra bal oldali kép) a lengő szórókeret a stabilis súlyponti csap körül elfordulhat. A „normál” helyzetben tartásról a gép merev keretében rögzített két rugó gondoskodik (sík terep, vagy tartós lejtő esete), viszont valamelyik kereket érő hirtelen ütés esetén fellépő nyomatékot a rugók deformációja ellensúlyozza, biztosítva a megfelelő tartást. A csuklós trapéz szórókeret rögzítés esetében (4. ábra) a trapéz kisebb oldalát a permetezőgép merev kerete alkotja, a lengő szórókeret pedig a hosszabb (alsó) oldalhoz mereven kapcsolódik. Amikor a gép valamelyik irányba kileng a négycsuklós mechanizmus trapéz szárai által megvalósult kényszermozgás a szórókeretet a megfelelő helyzet közelébe juttatja.

4. ábra Lengő szórókeret rögzítési megoldások („inga” bal, „trapéz” rögzítés jobb oldali kép)

A lengő keret géptől független mozgását és ugyanakkor stabil tartását megfelelően rugózott paralelogramma mechanizmus is megvalósíthatja. Különösen nagy sebesség esetén fontos a gyors reagálás és a megfelelő csillapítás. A keret tartós lengései, rezonancia jelenségek nem engedhetők meg. A csatolt lengések és az ellentétes műszaki elvárások miatt nagyon nehéz precízen működő szerkezetet kialakítani, a konstrukciók fontos minőségi jellemzője a szórókeret dinamikus pozicionálásának lengéstani megoldása. A mechanikus rugók helyett egyre gyakrabban alkalmaznak pneumatikus (pl. nitrogénnel megvalósuló) rugózást, az egyes gáztartályok állítható összekötésével. Így pontosan megvalósul az alapállapot, valamint az egyensúlyi helyzet, a rendszer jól beállítható. A keret gyors és folyamatos magasság állítását és a keretlengések korrigálását a szórókereten elhelyezett távolságmérő (pl. ultrahang visszaverődés elvén működő) érzékelőkkel vezérelt hidraulikus, vagy a gyorsabb reakció miatt pneumatikus rendszer is végezheti.

A taposási károk csökkentése miatt fontos a művelőnyomon járás, a vontató traktor nyomának követése, amely egyfelöl a permetezőgép nyomtávolságának állíthatóságával valósítható meg. Másfelől a pontos nyomkövetést mechanizmusokkal, vagy tengelycsonk vezérlésű elektrohidraulikus rendszerrel lehet biztosítani. A nagyobb tartálytérfogatnál alkalmazott tandem futómű esetében kerék-kormányzást alkalmaznak. Nagy teljesítményű önjáró gépeknél szintkiegyenlítős futóművel is találkozhatunk. A növényállomány kezeléshez a permetezőgépek megfelelő hasmagasságát, nagy átmérőjű kerekekkel, illetve állítható magasságú felépítmény alkalmazásával érik el.

A hosszirányú szórás-eloszlást, a vízszintes keretlengések mellett, elsősorban a sebességeltérés befolyásolja. A tapasztalatok szerint a sebességeltérésből adódó szórás sokszor eleve túllépi a megengedett értéket, amely a sebességarányos kijuttatással csökkenthető. Ezt a folyadékáram szabályozásával történő megoldásnál a szállított mennyiség (visszavezetéssel, szivattyú kapacitás-változtatással), illetve a nyomás módosításával lehet megoldani, adott fúvókák esetén a karakterisztika által meghatározott módon. Amennyiben a gépegység a változtatható dózist eleve a sebesség módosításával, helyspecifikusan valósítja meg, a hosszirányú egyenetlenséget is így korrigálni lehet. Szintén térorientált kijuttatást biztosít a koncentrációszabályozás, amikor akár többfajta hatóanyag koncentrátum megfelelő bekeverése történik a hordozóvízbe, kompenzálva a hosszirányú egyenetlenséget is.

A szórókereten elhelyezett fúvókák mindegyikénél biztosítani kell ez előírt folyadék nyomást, amely a szükségesnél nagyobb szivattyú teljesítménnyel lehetséges, a szórófejek tápcsatlakozóinál elhelyezett rugós nyomásszabályzóval. Elterjedtek a recirkulációs, keringetéses megoldások is, a kívánt visszafolyás akár állítható fojtószeleppel biztosítható.

A permetezéshez többnyire térfogatkiszorítás elven működő szivattyúkat alkalmaznak (a nagyobb nyomás stabil biztosítása, a lineáris karakterisztika, a jó szabályozhatóság miatt) a centrifugális szivattyúkat inkább a feltöltéshez használják. Nagyobb méretű gépeknél külön szivattyú szolgál a permetlé megfelelő keverésére.

A gyárak az egyes gépcsaládok tagjait különböző méretű, sokszor műanyagból készült tartályokkal és szórókeretekkel szerelik, megvalósítva a felhasználás üzemi méreteihez megfelelő gép kiválasztását. A nagy kinyúlású szórókeretek szállításkor általában hidraulikus rendszerrel összecsukhatók, a közúti közlekedésnek megfelelő módon. A sötétben végzett munkához korszerű led világítási rendszert is beépítenek, amellyel a gépkezelő egy pillantással ellenőrízheti a működést. A nagy kinyúlású szórókeret ütközéses tönkremenetelét elcsukást biztosító védelemmel akadályozzák meg.

A szántóföldi permetezőgépeknél a célfelület felett 50 cm magasságban lévő szórókereten a 110/120° szórásszögű fúvókák általában 50 centiméterenként helyezkednek. Kedvező tábla adottságok esetén, korszerű permetezőgépeknél terjed a 25 cm osztású, 80° szórásszögű fúvókák alkalmazása, a hatékonyabb fedés és táblaszéli védelem, valamint a kisebb elsodródás, miatt (ezeket korábban pontpermetezésre, vagy vetéssel egymenetben végzett sávos gyomirtásra használták).

Az ismertetett állítási, változó kijuttatási és üzemeltetési lehetőségeket a korszerű precíziós permetezőgépek folyamatos digitális vezérlő rendszerekkel helyspecifikusan működtetve valósítják meg az érzékelők által adott információk alapján folyamatosan (online), vagy a menedzser zónákra bontott térképek szerint (offline).

A precíziós növényvédelem alkalmazásának a gyakorlatban nagymértékű gazdasági és környezetvédelmi előnyei vannak, a tapasztalatok alapján akár 30-40%-kal is csökkenhet a kijuttatott növényvédő szerek mennyisége. Ezért a hazai mezőgépgyárak is folyamatos fejlesztéseket végeznek ezen a területen is.

A több évtizedes múltra visszatekintő Farmgép Fejlesztő és Gépgyártó Kft.(www.farmgép.hu) gépeit jól ismerik a hazai és a külföldi mezőgazdasági termelők. A gyár hitvallása szerint a „KERTITOX® márkanév, garantálja a tapasztalatok ihlette fejlesztéseket és megoldásokat, emellett a hosszú élettartamra is biztosíték!”

A mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatását célzó pályázati felhívásoknak eleget téve, a Farmgép Fejlesztő és Gépgyártó Kft. által tervezett, gyártott és forgalmazott KERTITOX® permetezőgépek felszereltségükben minden igényt kielégítően megfelelnek.

Napjainkban a fenntartható, gazdaságos növényvédelem az adott gazdasághoz optimalizált gépekkel lehetséges. A legkisebb és legnagyobb termelők sikeressége érdekében, akár egyedi opcionális igényeket kielégítve, a gyár széles permetezőgép kínálatot nyújt, legyen szó a legegyszerűbb, költséghatékony függesztett gépről vagy ISOBUS vezérléssel ellátott, szórófejenkénti szakaszolással rendelkező, 30 méteres automatikus szabályzású szórókerettel szerelt 6000 literes, modern növényvédelmi technikát felvonultató vontatott szántóföldi permetezőgépről.

Az erőgépek információs rendszereinek fejlődésével lépést tartva végeznek digitális vezérlés fejlesztéseket. Törekednek a legnagyobb munkasebesség mellett is a legpontosabb kijuttatást megvalósítani, kiaknázva a modern traktorok adta lehetőségeket. Már a legkisebb függesztett szántóföldi permetező gép is precíziós munkavégzésre alkalmas a soros port által, vagy akár ISOBUS vezérlési rendszernek köszönhetően. Tekintettel a növényvédelemi munkák pontosságára és környezet, valamint egészségkárosító veszélyeire, fejlesztéseik során nagy gondot fordítanak az univerzális és kényelmes munkavégzés biztosítására.

A fejlesztés másik súlypontja a traktor nyújtotta digitális, információs lehetőségek kihasználása, a munkagép vezérlési megoldások ISOBUS kompatibilis kialakítása. Ezzel a megoldással nem szükséges minden traktorhoz és munkagéphez más és más egyedi terminál, a vezérlési beállítások szabványosítottak, csökkentve a csatlakozási és szerelési időt, minimalizálva a beépítési és kapcsolási problémákat, hibákat. A rendszernek köszönhetően, egy ergonomikusan kialakított univerzális vezérlőegységen keresztül az összes funkció elérhető (5. ábra). Típustól és felszereltségtől függően a precíziós gazdálkodáshoz hasznos alkalmazásokkal bővíthető, illetve tökéletesen illeszthető az RTK pontosságú GPS eszközökkel, automatizálva a kijuttatást. Internetes kapcsolat révén lehetővé teszi a távdiagnosztikát, a dokumentálást, a telekommunikációt a webszerverekkel, asztali számítógépekkel és okostelefonokkal.

5. ábra ISOBUS szabvány szerinti jelátvitelt, feldolgozást és kijelzést biztosító traktor terminál csatlakozó rendszere és a traktor-munkagép kapcsolat főbb elemei

A professzionális vezérlési lehetőségek kihasználásával a Farmgép számos hasznos funkció használatát tette kényelmessé, ilyenek például a csúszáskontroll kiegészítővel felszerelt aktív nyomkövetővel ellátott vonószerkezet, automatikus fúvókaváltás, szórófejenként lehetséges szakaszolás, állandó nyomású recirkulált táprendszer beállítása. A nagyobb teljesítményű ISOBUS szabványos, korszerű traktorok esetében, a permetezőgépeik vezérlésére az erőgép saját terminálja is használható.

Amennyiben a felhasználó traktora nem rendelkezik az ISOBUS rendszerrel, úgy egy beépítő készlettel tudnak segíteni ezen, hogy akár azonnal dolgozni lehessen a precíziós permetező géppel, vagy akár bármely más, egyéb ISOBUS kompatibilis munkagéppel egy megfelelő terminálon keresztül. Tehát például egy MTZ „felokosításával” megoldható a Farmgép precíziós termékeinek az üzemeltetése!

KERTITOX FSZ-M GÉPCSALÁD (6. ábra) tagjai akis- és középgazdaságok növényvédelmi munkáinak elvégzésére alkalmas függesztett permetezőgépek 800, 1000, 1200 literes tartálytérfogattal és maximum 18 méteres munkaszéleségű szórókerettel készülnek.

6. ábra A KERTITOX FSZ-M GÉPCSALÁD 1000 literes tagja soros port által megvalósított kommunikációval

A jó ár-érték arányt szemlélteti: egy 1000 literes permetlé tartállyal rendelkező, 18 méteres szórókerettel, rozsdamentes szórócsövekkel, szakaszos recirkulációs táprendszerrel szerelt, menetsebesség arányos kijuttatással és műholdas automata szakaszolással rendelkező gép már 6.750.000 Ft + ÁFA-tól beszerezhető.

A magyar gazdák igényei alapján fejlesztették a nagyon hatékonyan dolgozó KERTITOX FSZ-V GÉPCSALÁD tagjait (7. ábra). A fülkéből vezérelhető 16, 18 vagy 20 méteres munkaszélességű, teljesen hidraulikus, hátrafelé csukható könnyűszerkezetes permetező keret bármilyen mezőgazdasági környezetben lehetővé teszi az FSZ-V használatát. A szórókeret felépítéséből adódóan nem csöpög permetlé a traktorra és nem ér hozzá a vezetőfülkéhez sem. Térrácsos kialakítású, nagy szilárdságú acélból készült, 3 tengely mentén csillapított és erősített forgáspontokkal rendelkező szórókeret szimmetrikus, vagy aszimmetrikus nyitással is rendelhető, így a körülményesebb területeken akár csak fél oldalon nyitott kerettel is zavartalanul dolgozhat. Egy 1200 literes permetlé tartállyal, 18 méteres szórókerettel, rozsdamentes szórócsövekkel, 8 szakaszos recirkulációs táprendszerrel, a traktor terminálját használó ISOBUS vezérléssel rendelkező gép már 9.200.000 Ft + ÁFA-tól beszerezhető.

7. ábra KERTITOX FSZ-V GÉPCSALÁD 1200 literes tartállyal rendelkező tagja ISOBUS rendszerű vezérléssel

A vontatott szántóföldi permetező gépeik, fejlesztésénél fontos szempont volt, hogy a minőségi növényvédelmi munkával minél gyorsabban lehessen végezni, mivel az időbeliség meghatározóan fontos. Minden körülmény esetén a maximális komfort és a pontos nyomkövetés fontos szempont a taposási károk csökkentése miatt. A gépek eltérő talajviszonyok mellett stabilan dolgoznak, a növényállomány védelmét biztosító hasmagassággal. A traktor fülkéjéből kapcsolható a vontatási üzemmód, a vonulás és a munkavégzés igényeinek megfelelően. Biztonságos a munkavégzés a meredekebb terepviszonyok esetén is, amelyet a csúszás kontroll kiegészítővel és aktív nyomkövetővel ellátott, pneumatikusan lengéscsillapított és kormányzott futómű biztosít, amely extrém körülmények esetén is meggátolja a vontatmány nyomvonalból való kitérését (8. ábra).

8. ábra KERTITOX REVOLUTION légrugós futóművel, fékerőszabályzással, valamint KERTITOX GEMTRAK kormányzott, nyomkövetős, légrugós futóművel, fékerőszabályzással és csúszáskontrollal.

Mint említettük a nagy kinyúlású szórókeret lengései lényegesen lerontják a síkpermetezés minőségét. A könnyű szórókeret lengéseinek csökkentéséről stabilitásának biztosításáról nitrogén gázzal megvalósított csillapított rugózással rendelkező paralelogramma felfüggesztés gondoskodik, teljesen függetlenül a gép alvázától. A gáztöltésű teleszkópok és kifejezetten ehhez a permetezőgéphez tervezett rúgók révén a rendszer képes kifinomult, mégis határozott kerettartásra megőrizve ezzel a keret egyensúlyát minden munkamagasságban. Az elérhető munkaszélesség 12 méternél kezdődik, részben összecsukott állapotban, teljes szélessége 24, 27, 28 és 30m lehet. A gyár a gépet akár légzsákos kiegészítésű szórókerettel is értékesíti. A szórókeret a belső szárnyakon elhelyezett munkahengerekkel, két lépcsőben nyitható, egy esetleges akadály elkerüléséhez a külső tag oldalanként függetlenül visszacsukható (9. ábra)

9. ábra Farmgép szórókeret kialakítások szállítási helyzetben

Dombosabb területeken gazdálkodóknak különösen előnyös az oldalanként független billentéssel megvalósuló teljesen automatizálható szórókeret vezérlés. Ezzel például a sorvégi fordulókban, a permetezés megszakításakor, a szórókeret az előre beállított magassági tartományba emelkedik, majd a permetezés folytatásakor visszasüllyed a megadott pozícióba.

A KERTITOX ECO LINE a kisebb gazdaságok tökéletes választása (10. ábra). Rendkívül kedvező ára ellenére nem kell lemondani a minőségi mellett a gyors munkavégzés öröméről. Elérhető tartálytérfogatok: 2000 / 2500 / 3000 liter, szórókeret szélességek 15 / 16 / 18 méter.

Kisebb teljesítményű traktorok használata mellett is biztosított a nyugodt haladás a nagy tartálytérfogat ellenére. Az alacsonyra tervezett súlypont és kiváló súlyelosztás garantálja, az egyszerű és biztonságos irányítást, a növényállomány védelmét biztosító hasmagasság mellett is. Könnyű súlyának köszönhetően, jobbak a vontatási tulajdonságai és kisebb a talajnyomás. A vonórúd, igény szerint, lehet merev, vagy opcióban kérhető kormányzottan, ezáltal a permetezőgép pontosan követi a traktor nyomvonalát.

10. ábra A KERTITOX ECO LINE gépcsalád legnagyobb tagja

A szakaszolásokat a Bravo 400S monitor alatti kezelőpanelről lehet beállítani, ezután a GPS menedzser zónáknak megfelelően történik a kijuttatás. A táblakoordináták, és a kijuttatott vegyszermennyiség rögzítésre kerülnek, így évről évre előhívhatók. Amennyiben még több funkciót szeretne a soros port által kommunikáló BRAVO 400S vezérlőegység helyett, a permetezőgép ISOBUS rendszerrel is megvásárolható.

A Farmgép Kft egyik csúcsterméke a KERTITOX REVOLUTION gépcsalád (11. ábra), amely szolgáltatja a modern digitális technológia nyújtotta előnyöket, a precíziós technika minden lehetőségét. A keret folyamatos, stabil távolságtartását ultrahangot alkalmazó távolságmérővel vezérelt hidraulikus rendszer biztosítja. A magas színvonalú permetezőgép elérhető áron szerezhető be: a 3000 literes permetlé tartállyal, 24 méteres szórókerettel, rozsdamentes szórócsövekkel és 8 szakaszos recirkulációs táprendszerrel, légrugós futóművel és fékerőszabályzással rendelkező, ISOBUS vezérléssel ellátott, a traktor terminálját használó gép 13.500.000 Ft + ÁFA-tól beszerezhető.

11. ábra KERTITOX REVOLUTION gépcsalád, ultrahangos keretszintszabályzás nyomkövető kormányzással, csúszáskontrollal, légrugós futóművel akár fúvókánként megvalósuló szakaszolással

A HUNIPER Kft (https://www.huniper.hu/) 1977-óta végez permetezőgép gyártást, fejlesztéseik hatékony precíziós megoldások kis- és nagygazdaságok részére. Immár több mint 40 éve a gépek tervezésénél folyamatosan figyelembe veszik az ügyfeleik tapasztalatait. A fejlesztések természetesen a vezérlésekre is vonatkoznak, hiszen az egyszerű kezelhetőség ugyanolyan fontos, mint a hibamentes, hosszú üzemidő, amit a robosztus kivitel és nagy teherbírás garantál (12. ábra).

12. ábra Huniper szántóföldi síkpermetezőgép

Az egyre nagyobb teljesítményű traktorok megjelenésével nyújtott lehetőségek kihasználására gépeik alkalmasak a nagy sebességű munkavégzésre vagy a még nagyobb sebességgel történő vonulásra, a szabályozott, légrugós futóműnek köszönhetően. Ez a rendszer lehetővé teszi az akár 50km/h sebességgel történő vonulást is, ami a munkavégzést sokkal gyorsabbá teszi.

A gépeiken alkalmazott tandem futómű a haladás irányában fellépő kritikus egyenetlenségeket (vízmosás, rókavár, rosszul elmunkált talaj vagy kátyús út) kompenzálja permetezésnél és vonulásnál egyaránt. Ennek köszönhetően a szórókeret egyértelműen stabilabb, mint a hagyományos megoldásoknál, így egyenletesebb a szóráskép is! A domboldalak oldalas megművelésénél a gép stabilan fut a traktor mögött.

13. ábra Szabályozott, légrugós és saját fejlesztésű tandem futómű megoldás Huniper 4000/18-as szántóföldi permetezőgépen

Masszív szórókereteik paralelogramma mechanizmussal rögzíthetők és emelhetők, speciális kitámasztásokkal rendelkeznek, önbeállók, rugózottak, megfelelő lengéscsillapítással rendelkeznek, biztonsági csuklósak, lecsapódást gátló rugókkal rendelkeznek és minden csuklópontban zsírozhatóak, ezek a tulajdonságok a hosszú, hibamentes üzemidőt támogatják (14. ábra).

14. ábra Zsírzópontok jelölése és lecsapódást gátló rugó helye Huniper 3000/20-as szántóföldi permetezőgépen

A gazdák részéről mára alapvető elvárás a precíziós megoldások napi használata, automatikus szakaszolás és sebesség/mennyiség alapú kijuttatás. Ezeket az elvárásokat régóta kielégítik a GPS alapú „stand-alone” rendszerekkel, de vannak hatékony ISOBUS kompatibilis megoldásaik is (15. ábra). Mivel egyre több esetben jelenik meg a szórófejenkénti, differenciált kijuttatás és az ultrahangos keretszintezés igénye, ezért gépeiket ezekkel a megoldásokkal is ki tudják egészíteni.

15. ábra Beállító és vezérlő egység HUNIPER gépen

Nagyobb (200-250 ha fölött) előnyös lehet a légrásegítéses permetezőgépek használata, a kedvezőbb idő kihasználhatóság, munkaszervezés miatt. A légzsákos rendszerű szórókerettel szerelt gépeikkel (16. ábra) a hagyományos permetezéshez képest lényegesen hatékonyabb eredményeket érhetünk el, mivel a kifúvási irány változtatásával vákuum keletkezik, melynek segítségével megvalósítható a tökéletes, fonákra történő permetezés is (https://youtu.be/v9Ieb6xzy_g,).

16. ábra Huniper 5000/27 szántóföldi permetezőgép, tandem futóművel és légzsák rendszerű szórókerettel

A vontatott szántóföldi permetezőgépek mellett termelési portfóliójukban elérhetőek a nagyobb gazdaságok számára kedvezőbb önjáró permetezőgépek (17. ábra), illetve komplex tápanyag-kijuttató, szuszpenziós rendszerek is.

17. ábra Huniper-Frema Aiglon 80 típusú címerező, 18 méteres szórókerettel, 1100 literes permetlé tartállyal

Ügyfeleiknek minden alkatrészt és kiegészítőt rövid határidővel tudnak kiszállítani. Céljuk, hogy ügyfeleik a permetezésre rendelkezésre álló rövid időt, hatékonyan és precízen használják fel a munkavégzésre.

A permetezőgép gyártók több fontos gépegység, például a cseppképzés, a folyadékszállítás, a szűrés, a vezérlés legjobb megoldásait, típusait alkalmazzák a saját fejlesztésű gépeiken. A jól összeállított gép a lehető legpontosabban és megbízhatóan biztosítja a legkülönbözőbb üzemi feltételek esetén az optimális működést. A hazai gépgyárak a mezőgazdasági termelő igényeinek megfelelően tudják kialakítani a szükséges kivitelt. Ez egy jó „alapgép”, melynek fontos paraméterei a változó igényeknek megfelelően módosíthatók, gazdaságos hasznosítást biztosítva. Az összetett működés, az agresszív permetanyag, a kicsi működési eltérések jelentős következményei, az agronómiai igények kielégítése gondos karbantartást, szakszerű üzemeltetést igényel, amelyben gépgyáraink hatékony segítséget nyújtanak.

A permetezés környezetre, egészségre veszélyessége miatt csak gondosan ellenőrzött gépek kerülhetnek forgalomba. A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket – a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével – típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba hozatal előtt. A rendelkezések szerint minden típust engedélyeztetni kell, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) Egyetemi Laborközpont Növényvédőgép Vizsgálólaboratóriuma végez (https://uni-mate.hu/hu/egyetemunk/szolgaltatasok/egyetemi-laborkozpont-laboratoriumi-szolgaltatasok-tipusminosites). Az üzemelő gépeket időszakosan a kijelölt állomásokon a megfelelő működés szempontjából le kell vizsgáztatni.