Hírek

KORSZERŰ FÉMIPARI TECHNOLÓGIÁK A MEZŐGÉPIPARBAN

A gépiparban, így a mezőgazdasági gépgyártásban is, a színvonalas termékek előállításában meghatározó jelentőségű az input anyagok minősége, a megfelelő ellátási lánc kialakítása. Ezért a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (MEGOSZ), „Korszerű inputok a mezőgazdasági gépgyártásban” címmel szervezte meg éves szakmai konferenciáját. A rendezvényre május 25-én, Szekszárdon került sor, a vendéglátó Ferropatent Zrt színvonalas rendezésében.

A konferenciát Szabó Sándor a Ferropatent ZRT vezérigazgatója nyitotta meg, kihangsúlyozva az acéltermékek piacán kínálkozó lehetőségeket, amelyek kihasználásával a gyárak jelentős költséget takaríthatnak meg. A Ferropatent ezt a lehetőséget az alapanyag igény összehangolt középtávú tervezésével, az aktuális mennyiségek megfelelően időzített szállításával és a magas szintű feldolgozási szolgáltatásokkal tudja biztosítani, a MEGOSZ tagvállalatainak.

A szakmai nyitó előadást „Korszerű anyagok és hegesztési eljárások a mezőgazdasági gépek gyártásában” címmel Dr. Dobránszky János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára tartotta. A gépgyártáshoz a rendelkezésre álló szerkezeti anyagok széles köréből lehet a megfelelőt kiválasztani, számos esetben a speciális igényeket kielégítő helyettesítő anyagok is rendelkezésre állnak (1. ábra).


1. ábra A gépiparban használt szerkezeti anyagok jellemzői

A mezőgazdasági gépipar főleg acél termékeket használ. Ezeket a termékeket a nagy pontosságú ötvözés jellemzi. A felhasználási célnak megfelelő rugalmas, kopásálló, alakítható vagy szívós acél terméket lehet kiválasztani (2. ábra).


2. ábra A rozsdamentes acélok jellemzői az ötvözők függvényében

Az utóbbi időben előtérbe kerültek a termo mechanikus kezelések. Az ismert edzési, nemesítési, felületkezelési eljárások mellett megjelentek az alumínium ötvözettel fedett, különlegesen ellenálló acéllemezek, valamint a többszörösen hőkezelt és hengerelt termékek (3. ábra)


3. ábra A hőkezelés és a hengerlés hatása a szövetszerkezetre.

Az ismételt termo mechanikus eljárásokkal az acéltermék szövetszerkezete változtatható, a felhasználási igényeknek megfelelően.
A hegesztési technológiák fejlesztésénél törekvés a jó fémes kötés biztosítása, a szélbeégés elkerülése, a gyök előkészítési munkák mérséklése mellett, amely a plazma hegesztés különböző megoldásaival elérhető. Más szerkezetek készítésénél (pl. helikopterek, autók) pedig a hőhatás csökkentése, a deformációk, maradandó feszültségek elkerülése a fontos. Ezt olyan termokémiai eljárással (LSND: Low Stress/No Distortions (kis feszültség/torzulásmentesség) technológiával) érik el, amely esetében a varratképzés után hő stabilizáló anyagot visznek fel, amelyet – a megfelelő hatás után – elszívnak. Ezeket a folyamatokat természetesen automatizált hegesztő berendezések, robotok végzik.
Az ismertetett acél termékeket Magyarországon is be lehet szerezni, tudtuk meg Balatoni Jánostól, a Ferropatent ZRT munkatársától. A vállalat ezekből jelentős készletekkel rendelkezik, bejáratott piaci módszerekkel gondoskodik a szükséges termékek kedvező áru beszerzéséről. Az üzem bemutatása során láthattuk a termék előkészítés korszerű eszközeit. A fémtermék sokszor olyan kiszerelésben szerezhető be előnyösen, amely nem kedvező a felhasználó gyárnak. Ezért a különböző, tekercsben rendelkezésre álló „fémszalagból” korszerű „táblásító” technológiával állítják elő az igényeknek megfelelő alapanyagot.
Az oldhatatlan kötések mellett nagy szerepet játszanak az oldható megoldások. A csavarkötéseknél viszont nem előnyös a szerkezet működése közben történő kioldódás. Az ismert „csavarbiztosítások” (rugós alátét, kontraanya stb.) simán oldódnak a szerkezet rázása esetén. Ezt szabványos tesztekkel lehet igazolni. Olyan csavarkötést mutatott be Palcsák Gábor, a Böllhoff KFT munkatársa, amely oldható, de „kiállja” az említett tesztet. A vállalat, a számos csavar megoldás mellett, igen hasznos eszközöket nyújt a meghibásodott menetek javítására, illetve a menetes kötések alkalmassá tételére nagyobb mechanikai, termikus, vagy vegyi terhelések esetén.
A fémiparban is egyre nagyobb teret hódít a ragasztásos technológia. Olyan filmet mutatott be Kerekes Ferenc, a Henkel Magyarország KFT munkatársa, ahol vasúti szerelvény húzását oldja meg kis felületen ragasztott kötés, mégpedig húzó feszültség felvállalásával (ismert, hogy a ragasztások a csúsztató feszültséget jobban viselik). A bemutatott megoldások igazolják, hogy a vállalat „Lotite” márkanevű termékei a fémes kötésekkel azonos, vagy jobb (pl. nagyobb hő, vegyi ellenállás, rugalmasság) lehetőségeket nyújthatnak. A megfelelő tömítő-ragasztás egyes gépelemek javításánál gyors, olcsó és jó megoldás (4. ábra)

4. ábra Hibás kötőelem javítása epoxi technológiával

A bevonó anyagok hasznosak a korrozív hegesztett varratok megfelelő, ellenálló takarására, vagy nagy súrlódású, csúszásgátló felületek kialakítására (5. ábra).

5. ábra Bevonóanyagok alkalmazása hegesztett varratok védelmére, illetve csúszásgátló felületek kialakítására.

A mezőgazdasági gépgyárak körében nagy volt az érdeklődés a gyártási és karbantartási folyamatoknál alkalmazható termékek iránt. A különböző környezetkímélő, vízbázisú tisztítószerek, a hegesztési termikus hatások csökkentésére használható formaleválasztók, a baktérium bontásnak ellenálló hűtő-, kenő emulziók tartoznak ebbe a csoportba.
A hegesztés esetében sok tényező befolyásolja az elvárt tulajdonságok (pl. szilárság, kifáradás állóság) biztosítását. Egyes esetekben a kötéseket csak minősített hegesztő készítheti. Polják Attila a Wellding Kft munkatársa a hegesztési minőségbiztosítást ismertette. A technológia megtervezésére és az egész munkaműveletre kiterjedő rendszer alkalmazásával biztosítható az elvárt minőség. A megoldás alkalmazásával elkerülhetőek az esetleges vevői reklamációk, illetve jogi kellemetlenségek.
A gyártás során alkalmazott inputok biztosítása összetett szervezési feladat. Az ellátási lánc menedzsment eszközeinek alkalmazásával jelentős költségeket lehet megtakarítani a gyártás-biztonság növelésével. Mondovics János a Bonitat Kft vezetője a mezőgazdasági gépgyártásból vett esettanulmányokkal mutatta be a rendszer elemeit és előnyeit. Az előadás azért is hasznos volt, mert a fejlesztési támogatások esetében egyre nagyobb szerepet kap a módszer alkalmazása.
A konferencia alatt volt lehetőség a gyárak közötti kapcsolatok építésére. A rendezvény a „Bodri” Pincészetben megrendezett borkóstolóval és vacsorával záródott.


7. ábra Feszült figyelem az előadásra


8. ábra Üzemlátogatás

9. ábra Csoportkép a „Bodri” pinében