Hírek

Mezőgépgyártók 30 év!

A MEGOSZ az idén ünnepli megalapításának 30. évfordulóját. Az évfordulóra Tagvállalatunk a Litofilm Kft. készített jubileumi logót. A szövetség Elnöke és Főtitkára levélben fordult a Tagsághoz, bemutatva a pandémia alatt végzett munkánkat és felvázolva az idei terveket….

Kedves MEGOSZ Tagtárs!

Most már visszavonhatatlanul elmúlt 2020, amely az igen jó kezdés után nehéz esztendő volt.

Reménykedhetünk, hogy az új esztendő jelentős gazdasági fejlődést hoz, új lehetőségek nyílnak meg és nekünk ki kell használni ezeket! Ennek tudatában van helye az elemző visszatekintésnek, a tanulságokra épülő idei feladat-kitűzésnek!

A 2020-as sikeres kezdés lendületét, a járványhelyzet miatt, sajnos csak részben tudtuk fenntartani. Januárban az Agrárminisztérium rendezésében, az állami és társadalmi szervezetek vezetői előtt, sikeresen mutattuk be a magyar mezőgazdasági gépgyártás helyzetét, a fejlesztés fontosabb lehetőségeit. Először vettünk részt önálló MEGOSZ standdal a sikeres AGROmashEXPO kiállításon. Ezután kedvezményesen csak a nyári időszakban állíthattak ki a Tagjaink hazai rendezvényeken (Debrecen, Szentlőrinc, Bábolna). A rövid nyári korlátozásmentes „időablakot” kihasználva az Elnök úrral több fontos megbeszélésen vettünk részt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetőivel megállapodtunk a NAK Szántóföldi Napok részvételi kondíciójáról. Összesen öt virtuális gépbemutatót szerveztünk, amelyek közvetlenül jutottak el a termelőkhöz. Egy Tagtársunkkal együttműködve online szakmai képzést szerveztünk a NAK szaktanácsadóknak. A Mezőgazdasági Technikában szakcikk jelent meg a hazai gyártású sorközművelő gépekről. Nagy lehetőségeket hordoz az Agrárminisztériummal megkötött Stratégiai Partnerségi Megállapodás, amelynek munkaterve szerint (mellékelve) kezdtük el a közös munkát. Fárasztó volt az AGROmashEXPO 2021 körül felvetődött problémák rendezése. Nehezen, de talán mindenki számára megnyugtatóan, ismét sikerült megegyeznünk a HUNGEXPO-val.

Sajnos személyesen nem találkozhattunk az elmúlt esztendőben, virtuális közgyűlést tartottunk. A sikeres választási folyamatot az Országos Bírósági Hivatal határozatban fogadta el. Eleget tettünk más beszámolási kötelezettségünknek is, a MEGOSZ törvényesen működik! Munkánkkal kapcsolatban részletek találhatók a honlapunkon: www.megosz.eu.

Örvendetes, hogy a rendes Tagjaink száma néggyel növekedett, ebben a nehéz időszakban is! A Pártoló Tagjaink száma nem csökkent, annak ellenére, hogy az Elnökség sajnos két Pártoló Tagtársunkat kénytelen volt kizárni. Eddig csupán egy Tagtársunk nem fizette meg a 2020 évi tagdíjat, tehát a Szövetség finanszírozása is biztosított.

A MEGOSZ adminisztráció felelőseként nagyon köszönjük minden Tagtársunknak az elmúlt esztendőben nyújtott támogatást, bizalmat, segítséget, valamint az Elnökség hathatós munkáját!

2021-ben a piac további erősödése várható, a MEGOSZ mindent megtesz a megnyíló gazdaságfejlesztési lehetőségek jó kihasználása érdekében:

 • Az Elnökség folytatja az állami szervezetekkel való együttműködést. Az év elején MEGOSZ- ITM -AM egyeztetéseken fogjuk a részleteket kidolgozni. El szeretnénk érni, hogy a Kormány céljainak megfelelően, kiemelt ágazati fejlesztési lehetőséget dolgozzunk ki. Kérünk, hogy a gazdaságfejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos javaslataidról mielőbb tájékoztass.
 • Mint azt korábbi levelünkben, valamint a honlapunkon kifejtettük: várható a hazai géppiac növekedése, a pályázatok racionalizálása miatt. Nem mindegy, hogy ebben mekkora a részesedésünk. Ezért fontos szerepet játszik a hazai kiállításokon való sikeres részvételünk:
 • Folytatjuk a regionális kiállítás szervezőkkel a kapcsolatépítést, hogy a Tagjainknak kedvezményeket érjünk el.
  • Az országos kiállításokon el kell érnünk, hogy a magyar gépek kiállítása díja ne legyen magasabb, mint a külföldieké:
   • A NAK-kal megegyeztünk, hogy a Szántóföldi Napokon velük veszünk részt.
   • Az AM támogatásával tárgyalunk az Agrármarketing Centrummal a közvetlen kiállítói támogatási lehetőségekről.
   • A HUNGEXPO-val folytatjuk a tárgyalásokat a számunkra kedvezőbb kondíciók elérésére.
 • Egyre nagyobb szerepet játszanak az online gépbemutató megoldások. A NAK és az AM vezetőivel megállapodtunk, hogy az ütős gépbemutatókat közvetlenül eljuttatják a termelőkhöz. Az írásban is megadott kérésük szerint ez viszont nem lehet a korábbi anyagok ismételt „futtatása”. A leirat a minőségre is kikötést tesz: „Csak abban az esetben tudják vállalni az anyagok gazdákhoz való eljuttatását, amennyiben azok minősége megfelelő (pontos gép és folyamatleírások – műszaki paraméterek részletes ismertetése, jó minőségű fotók és videók a gépekről stb.).”

Amennyiben van a fenti elvárásoknak megfelelő digitális anyagod, illetve megjelenési ötleted, kérlek értesíts.

 • A NAK Szaktanácsadási csoportjával van lehetőség digitális továbbképzés megszervezésére. Itt kikötés, hogy nem lehet egy gépet, vagy technológiát reklámozni, hanem általánosabb szakmai jellegű információkat kell átadni (pl. járószerkezet megoldások, precíziós módszerek, környezettudatos talajművelés stb.). Természetesen az elvek demonstrálása már a hazai fejlesztésekkel történhet. Itt több, akár azonos területen tevékenykedő, Tagunk összefogásával lehetne ilyen akciót elindítani. Véleményünk szerint például az adapterekkel kapcsolatosan lehetne egy ilyen képzést elindítani.

Az elvárás: a digitális bemutató kialakítása és technikai megoldása. A MEGOSZ az adminisztrációt (tematika elfogadtatása, jelentéstétel, szaktanácsadók mozgósítása stb.) és a szakmai segítséget vállalja.

 • Az export aktivitásunk miatt fontos a külpiaci lehetőségek bővítése.
  • A kialakított intelligens katalógusunk fejlesztése érdekében szeretnénk megerősíteni a „végfelhasználás” biztosítását. Az eddigi tárgyalások alapján el tudjuk érni, hogy az AM és a KKM külpiaci szakértői, attaséi hivatalosan használják ezt, továbbfejlesztés után (orosz nyelvű változat, digitális bejelentkezés stb.). Ennek finanszírozását szeretnénk megoldani a gazdaságélénkítő programok keretében.
  • A külföldi kiállítások esetében átalakult az állami támogatási rendszer: más szervezethez kerültek a szomszédos országok, máshoz a távolabbi kiállítások. A vírus és az állami szervezetek gyakori vezetőcseréje miatt, ezen a fontos területen még nem sikerült stabil együttműködést kialakítani. Sajnos itt nehézség a további bizonytalanság (pl. a Techagró elvileg megrendezésre kerül, de ez egyáltalán nem biztos).
  • Az Elnökség felvette a kapcsolatot a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, hogy a várható közép- és kelet európai gazdaságfejlesztő programokban (pl. Oroszország) megfelelő szakmai támogatást kapjunk.
 • Tapasztalat, hogy a gazdasági nehézségek, válság idején hatékony módszer az „előre menekülés”, amely tőke, források bevonásával lehetséges. Ennek egyik módja a fejlesztési támogatások igénybevétele, amelyek pályázat útján lehetségesek.
 • A hazai gazdaságfejlesztési pályázatok esetében többfordulós rendszerek alakultak ki, ezzel segítve a sikerességet. A konkrét pályázati kiírás előtt a fejlesztési elképzelés elő-minősítése szükséges. Ez csupán szakmai ismertetést jelent, ahol kiemelten előny az elképzelés iparjogvédelmi státusza. A rendszer előnye, hogy a terjedelmes pályázatot a nagyobb siker reményében lehet elkészíteni, hátránya, hogy a minősítést a pályázat benyújtása előtt kell megszerezni. A tervezet szakmai összeállításában tudunk segítséget nyújtani. Többször fordult elő: a Tagtársunk pályázni akart, de nem volt meg a témakör minősítése! Fontos tehát ezt előre beszerezni!
  • A fejlesztési pályázatok felhívásainak kialakításában – a Magyar Innovációs Szövetség révén- részt vehetünk. Erre a Tagtársak számos esetben felkérést kaptak. Sajnos meglehetősen kevés javaslatot kaptunk, de ezek bekerültek a pályázati kiírás szövegébe. A legújabb, rövidesen megjelenő, pályázatok módosításait mellékelten küldöm.
  • Az EU fejlesztési pályázatokban való részvételt az állam támogatja, a már említett többlépcsős formában (bizottsági előadás anyag mellékelve). Tehát már az előkészületek (konzorcium kialakítása, rendezvények, utazások, pályázatírás stb.) is támogatottak.

         Minden pályázati lehetőségről időben küldünk értesítést, a szervezésben való segítségnyújtás felajánlásával. Sajnos az aktivitás igen alacsony, általában maximum egy javaslatot kapunk, fejlesztési pályázatot sajnos még nem tudtunk szervezni (!). Véleményünk szerint ez nagyon nem jó, mivel a MEGOSZ tagság elvileg jó pályázatokat tudna összeállítani akár egyéni, akár konzorciális jelleggel!

 • Az egyik leglényegesebb feladatunk a Szövetségen belüli együttműködés erősítése. Ebben nem a „társadalmi munka”, vagy „közösségi aktivitás” a leglényegesebb szempont, hanem a Tagtársunk saját gazdasági tevékenykedésének, piaci sikerének, érdekeinek a kifejezése, érvényre juttatása. A MEGOSZ azt az erőt tudja megsokszorozni, amely a Tagok részéről a felszínre kerül! Ezért kérjük a hatékonyabb munkát támogató olyan javaslataidat, amelyek megvalósításával nagyobb hasznot tudunk hozni a vállalatodnak!

A belső együttműködés erősödhet szakmai szempontok szerint. Például lehetőség a digitalizációval foglalkozó Tagjaink „szerveződése”, egymás tevékenységének erősítése vagy mezőgépek fejlesztése vonatkozásában (ez számos sikeres pályázat elindítója lehet!).

Merészebb, de kicsit távolabbról nézve, szerintünk lehetőség a generáció váltó tagtársaink együttműködése. A fiatalok több Tagvállalatunknál meghatározó szerepet játszanak, több esetben talán nagyobb, de mindenképpen új gondolatokkal, tervekkel, a „bizonyítás” akaratával lendülettel. Ez a kör is elindítója lehet közös termékek, gépcsoportok (pályázatok), gyártási együttműködések kialakításának.

A pályázatok esetén már említettem a kutató-oktató Pártoló Tagtársainkkal való együttműködést. Kutatóintézet igazgatói tapasztalatom: a legjobb kezdő munkatársakat hallgatói együttműködésekkel lehet megszerezni! A jelenlegi oktatási rendszer támogatja is ezt (mérnöki, üzemszervezési feladatok, diplomatervek, gyakorlatok stb.): felszínre kell hoznunk a gyártói igényeket!

A Pártoló Tagjainkkal való szakmai, gyártási együttműködés különösen nagy lehetőségeket jelent, mivel Ők többnyire gyártást támogató szolgáltatást nyújtanak, input termékeket forgalmaznak. A visszajelzésekalapján mondhatjuk: a gépgyártók felé megfogalmazott ajánlataik, „akcióik” üzleti előnyöket hoztak. A MEGOSZ minden lehetőséget kihasznál, beleértve a Pártolóink által megfogalmazott feladatok végrehajtását is, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző legyen! Kérjük szíves javaslatodat, segítségedet!

El kell érnünk, hogy a MEGOSZ Tagság egy minőségi kategória legyen, ebben nagy szerepet játszik a tagok közötti együttműködés is. A honlapunkon keresztül minden Tagtársunk könnyen elérhető, tevékenysége áttekinthető.

Az egyre bonyolultabb világban, nehéz körülmények között egy szervezet megújulása biztosítja a fejlődését. Ehhez minden segítségre, támogatásra szükség van.

Az idén ünnepeljük a MEGOSZ fennállásának 30. éves évfordulóját, remélhetően ezt méltó módon tudjuk megtenni, a betegség fenyegetése nélkül.

Sikeres Új Esztendőt, a MEGOSZ-ban eredményes tevékenységet, jó egészséget kívánunk!

Gödöllő, 2021. január 8.

Üdvözlettel:

                            Csanádi Tamás                      Prof. Dr. Fenyvesi László

                        a MEGOSZ elnöke                        a MEGOSZ főtitkára