Növénytáplálás

A növénytáplálás hazai műszaki megoldásai

A növények egyszerű szervetlen anyagokból a napenergia felhasználásával, a fotoszintézis révén, képesek a szervezetüket felépíteni. Fő tápanyag forrásként a légköri széndioxidot használják, némelyek (pl. a pillangósok) képesek a levegőben lévő nitrogént is megkötni, a szervezetükbe beépíteni. Az egyéb tápanyagokat, pl. makró elemeket (nitrogént, foszfort káliumot) oldott állapotban veszi fel a gyökérzet. Az említett folyamatok mindegyikében szerepet játszhat a gépesítés.

A műszaki tudományok, gépesítési megoldások a legnagyobb mértékben a mesterséges környezetben, zárt térben végzett növénytermelésnél játszanak szerepet. A jelenlegi méréstechnika alkalmazásával, gyakorlatilag a növény aktuális állapota alapján tudjuk a megvilágítást biztosítani, nem csupán az időtartam, hanem a led technikával, akár a spektrális (szín) összetétel megváltoztatásával. A növényállapot szerint módosíthatjuk a környezeti levegő hőmérsékletet és összetételt (akár széndioxid dúsítást), valamint a gyökérzetet folyamatosan érő vízközegbe a megfelelő mennyiségű egyéb tápanyagot (szervetlen oldható sókat, más vegyületeket) keverhetünk. Üvegházakban a hidropónikus rendszerek már pár évtizede sikeresen működnek, ezeknél a megoldásoknál a tápoldat „mesterséges talajon” (ez lehet pl. expandált agyag, perlit sokszor üveggyapot) keresztül jut a növényzethez (pl. paprikához, paradicsomhoz). A megoldás fejlesztésében és terjedésében jelentős hatást hazánkban a termálvíz hasznosítása hozta. Magyarország ugyanis termálvíz forrásokban bővelkedik ennek hasznosításával jelentős energiamegtakarítást lehet elérni. Közvetítőanyag nélkül, tiszta vízközeggel, vagy víz-levegő (köd) keverékkel (aeroponic rendszer) a szó szoros értelmében megoldható a növény táplálása: a növényi állapot folyamatos mérése alapján a szükséges tápanyagokkal történő „etetéssel”. Ezzel kapcsolatos kutatásokat végez a Nemzeti Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézetének Mezőgazdasági Gépesítési Laboratóriuma (www.mate.hu), amelyről a Mezőgazdasági Technikában cikk jelent meg (Szalay at al., 2022 augusztus 2-7 oldalak). Korábbi eredményeik szerint néhány nap alatt takarmány búzából igen jól hasznosítható zöld takarmány állítható elő, teljesen automatizált megoldással (1. ábra)

  1. ábra Zöld búza takarmány a kísérleti berendezésben (MATE MI)

A rendszer nem függ a termőtalajtól, ebből adódóan a termőterület nem csupán a földfelszínen növelhető, hanem függőlegesen a 2. ábrán bemutatott formában. Ez a „vertikális” növénytermesztés nagyon intenzív, mivel egy adott alapterületen többszörös termelést lehet folytatni.

  • ábra A vertikális növénytermelés elvi elrendezése

Az intenzív termeléshez szükséges mesterséges környezet biztosítása nem olcsó (épület kialakítás, megvilágítás, klíma, vezérlések stb.), ezért a szántóföldi termeléshez viszonyítva a versenyképesen termeszthető növény fajták száma korlátozott (itt a termelés sebessége, a termék ára, a koraiság, a növény habitusa stb. a meghatározó). Ezért jelenleg a növénytermesztésben túlnyomóan jellemző a talajon végzett szántóföldi és kertészeti termelés. Ebben az esetben a növénytáplálás fő eszköze és forrása a termőtalaj, amelynek szerkezete és kolloidális alkotói, valamint a feltárást segítő élő szervezetek, mikroorganizmusok révén elősegíti a növény igényei szerint történő tápanyagfelvételt. A talaj szerkezetét, növénytápláló képességét meghatározza a szerves alkotók minősége és mennyisége. A humusztartalmat megőrző, illetve növelő talajművelés mellett a szervestrágyázás játszik fontos szerepet. Ez döntően állattartásból származó trágya-anyag megfelelő kijuttatását jelenti, de egyre jobban terjed a zöld-trágyázás, azaz erre a célra tarlóba vagy sorközbe vetett, majd zúzás mellett bemunkálásra kerülő takarónövény. A termőföld védelmét szolgáló megoldást a földhasználattal kapcsolatos rendelkezések, támogatások is elősegítik. A technológia megfelelő kivitelezéséhez megjelentek a másodlagos növényt vető kiegészítő szerkezetek (pl. tarlóhántás gépeihez), valamint a nagy tömegű zöld takarónövényt zúzó-aprító és a talaj jellemzői alapján keverő (mulcs képző) vagy éppen forgató talajmegmunkáló gépek. Az állattartásban keletkező trágya mezőgazdasági hasznosítását alapvetően három környezetvédelmi irányelv és az ezeket realizáló nemzeti jogszabályok határozzák meg. A talajhasználat vonatkozásában a Nitrát Direktíva, a vízminőség védelmére a Vízkeret Irányelv, a légköri káros emissziók csökkentésére pedig az atmoszferikus gázemissziók (Industrial Emissions Directive – IED) szabályozása az irányadó. Műszaki szempontból, a trágya kijuttatásban és főleg a kezelésben (istállón belüli megoldások, tárolás, szeparálás, komposztálás stb.) az okoz nehézséget, hogy a három szabályrendszer minegyikét be kell tartani az „integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés” az IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) előírás szerint. Az egyes rendelkezésekben lévő előírások között, az adott telepre vonatkozóan, ellentmondóak is lehetnek, ezért ma már minden helyen az „összes szabálynak” megfelelő műszaki megoldásokat kell kidolgozni, általánosan használható „recept” nincs. A növénytáplálás szempontjából a szervestrágya a legtöbb fontos elemet tartalmazza, sokszor szerves kötésben, ezért a kijuttatás után ennek lebomlása időben elnyúlik, a „tartamhatás” lép fel. Az említett előírások és hatások, gépesítési szempontból, többek között a minél homogénebb és gyorsabb térorientált kijuttatást, a művelet utáni takarást, a kijuttatott trágya mennyiségének és minőségének mérését, valamint a hatékony logisztikát a talajtömörítés minimalizálást követelik meg. A hígtrágya kijuttatásának eszközei maradéktalanul meg tudnak felelni ezeknek a követelményeknek. A szilárd trágyát (almos, szeparált) szóró gépeknél is megjelentek a kijuttatott mennyiség változtatásának megoldásai, azonban a beltartalom pontos és folyamatos mérése nem megoldott. Van fejlesztés a kiszórással együtt végzett bemunkálásra is, de többnyire ez még külön műveletben történik. Egyre nagyobb a különböző baktérium trágyák alkalmazása, amelyek mikroorganizmusok által termelt szerves vegyületek (pl. enzimek, hormonok), esetenként élő baktériumok, alga koncentrátumok. A folyamatosan megjelenő új készítmények igényeihez illeszkedően történik a kijuttató eszközök fejlesztése, amelyek többnyire művelőeszközökre szerelhetők. A szántóföldön termesztett növények makro-, mezo- és mikroelem igénye az élettartam alatt jelentősen változik, ezért játszik nagy szerepet a műtrágyák alkalmazása, amelyekkel hatékonyan kiegészíthető a talajból hiányzó tápelem. A gépekkel szemben követelmény tehát, hogy az adott helyre szükséges mennyiségű műtrágyát egyenletesen különböző habitusú állományokban legyenek képesek kijuttatni. Az adott szerkezetű talajban a növény kezdeti fejlődési állapotában megmaradó műtrágyát „alaptrágyázásként” juttatjuk a talajba a magágykészítés előtt (esetenként azzal összevontan). Ezt a műveletet egyre inkább kiszorítja a vetéskor kijuttatott (starter) műtrágyázás. Már direktvetéshez is fejlesztettek olyan vetőcsoroszlyát, amely a vetőmaghoz, valamint annak megfelelő környezetébe képes különböző hatóanyagokat adagoltan elhelyezni, a vetőárokba akár folyadék formájában is. A szilárd műtrágya kijuttatás (legyen mechanikus vagy pneumatikus rendszerű) gépei a precíziós művelés elvárásainak megfelelnek, az online mérésekre alapuló, környezeti hatásokat figyelembe vevő térorientált növénytáplálás, a gyorsaság és megbízhatóság fokozása a fejlesztések fő céljai. A növény tápanyag-igénye a növekedése alatt (pl. a virágzás előtt) változó, ezért ekkor pótlólagos kijuttatásra, fejtrágyázásra van szükség. Ma már sok olyan hatékony folyékony trágyakészítmény, levéltrágya áll rendelkezésre, amelyek hatékonyan támogatják ezt a műveletet, valamint főleg növényvédelemmel kapcsoltan juttathatók ki. A hatóanyagok megfelelő felvételéhez a talajban vízre is szükség van, különösen a csírázás időszakában. Tendencia a folyékony kevert műtrágya kijuttatás az egyes munkagépekhez kapcsoltan. A Mezőgépgyártók Országos Szövetségének (www.megosz.eu) Tagvállalatai, az ismertetett új lehetőségek kihasználása érdekében, folyamatosan fejlesztik a növénytáplálásban használható gépeket.

Az Agrocontakt Kft (www.agrocontakt.hu) függesztett, kéttárcsás röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépe (M-5615/AC) jól ismert a hazai gazdaságokban (3. ábra). A műtrágya jellemzőihez állítható lapátozású korrózióálló szórótárcsák megbízható mechanikus meghajtásúak. A műtrágya és a hidraulikus nyitó/záró kapcsolású állítható leadási pontú résadagolás beállításával befolyásolt munkaszélesség 18-24 m lehet. A termékeiket gondos bejáratás és beállítás után értékesítik (https://youtu.be/sf8UowSy0E0)

  • ábra Agrocontakt M-5615/AC két röpítőtárcsás műtrágyaszóró 1,5 m3 térfogatú, élhajlításokkal merevített csavarozott lemeztartállyal

Az növénytáplálás során is kiemelt jelentőségű a térorientált kijuttatás és tervezés, vezérlés, valamint a megfelelő adatrögzítés, feldolgozás, dokumentálás. Az Agropilot Kft, (www.agropilot.hu) ezekre a feladatokra alkalmas digitális rendszereket fejleszt és forgalmaz, alapvetően a Topcon márka bázisára épülően.

Az AJG Kft. (www.ajgkft.hu,) nagy gondot fordít a piaci igények kielégítésére, ezért a műszaki haladás lehetőségeinek kihasználásával folyamatosan bővíti termékpalettáját, a meglévő gyártmányait továbbfejleszti. Ennek a folyamatnak legújabb eredményei a már jól ismert „DETK” tartálykocsik továbbfejlesztett változatai, amelyek megrendelhetőek 5, 6,5, 8, 10, 12, 15,5 m³-es kivitelben (4. ábra) Mindezek eredményeképpen a mezőgazdaságban gazdaságosan kihasználható, biztonságosan üzemeltethető, korszerű termékek jöttek létre. Az új fejlesztésű DETK család mindegyike önhordó, kívül-belül tűzihorganyozott tartállyal rendelkezik. A teljes keresztmetszetében nyitható hátsó fenékkel ellátott tartályok akár belső festéssel is rendelhetők. Mindegyik kivitel kiszerelhető hullámtörővel rendelkezik, amely szállítás közben maximális stabilitást biztosít, megakadályozva a folyadék hullámzásából eredő kilengéseket. A tartálykocsik felhasználhatóságát számos kiegészítő egység, kiviteli megoldás, változat segíti, amelyek a gazdálkodói, termelés technológiai igények szerint rendelhetők. Többek között ilyen a magasságában állítható vonórúd. Ezzel kiválaszthatjuk az optimális vontatási magasságot. Az állítás lehet – alapesetben – mechanikus, vagy – opcionálisan – hidraulikus kivitelű. A vonószem lehet 40-es, 50-es furat átmérőjű, vagy K-80 típusú. A vonórúdra szerelt vákuum kompresszor szintén választható, a megrendelő teljesítmény igényének megfelelően. A biztonságos közúti szállítás egyik elengedhetetlen része a kiváló fékrendszer. Ehhez több lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak, választhatnak kézi vagy automata fékerőszabályzó kivitel között. A tartályokon alapesetben lévő hátsó ürítőcsonkon kívül, a tartály mindkét oldalán, elől is kialakításra kerül felszívócsonk, amihez tolózárat, tömlő-gyorscsatlakozót és hidraulikus felszívókart is lehet rendelni. Természetesen a felhasználói igényekhez igazodva a tartálykocsik mindegyike többféle gumiabronccsal igényelhető.

  • ábra DETK 5000 és 1012 tartálykocsik talajkímélő futóművel

A különböző domborzati viszonyok melletti tökéletes folyadék kijuttatást segíti az úgynevezett lejtmeneti kijuttató, ami szintén egy praktikus részegysége lehet a tartálykocsiknak.

A BUSA Bt. (www.busabt.hu) fejlesztése, a BUSA™ INJEKTOR ideális eszköz a növények tápanyagigényének kiszolgálására. Ezzel a munkagéppel tetszőleges növényállományba kijuttatható folyadék műtrágya a vetés előtt, vagy növényállományban az erőgép kialakítás által meghatározottan. Felszín közeli kijuttatás esetén nagy a veszélye, hogy a kis mennyiségű folyadék a meleg talajról elpárolog. Az injektor feladata a folyadék mélyebb, hidegebb és nyirkosabb talajrétegbe történő juttatása (5. ábra)

  • ábra A talajfelszín követő tárcsás csoroszlya és kijuttatószerkezet

Rugózott, önbeálló tárcsás csoroszlyát használnak, így a munkamélység mindig egyenletes, szármaradványos területen sem dugul el a gép. A folyadék mennyiségét GPS alapú sebességjel alapján lehet szabályozni a fülkéből. Menet közben gombnyomásra állítható a kijuttatott mennyiség, megjeleníthető minden fontos üzemeltetési adat. A golyós átfolyásmérő segítségével egy pillantással ellenőrizhető az üzemállapot: valamelyik tömlő szakadása, vagy a fúvóka eldugulása. Alapfelszerelésként kardántengellyel hajtott szivattyúkat használnak, de kérhető 12V-os vagy hidromotoros szivattyú is. A nagy, szabad hasmagasság miatt viszonylag magas növények tápanyagutánpótlása is kivitelezhető. 80 cm-es szabad hasmagassága révén a gép saját magát emeli ki (6. ábra).

  • ábra A kétsoros művelő-kijuttató szerkezet a kiemelő megoldással

Mivel a szabványos túl alacsony traktor függesztőszerkezet töri az alatta lévő növénysorokat, ezért az injektort saját kiemelővel gyártják (https://www.youtube.com/watch?v=lCQy8ZwI8ts&t=17s,). Az egyszerűen, kézzel hátrafelé csukódó vázszerkezet egyszerre masszív és jó térkihasználású. A felettük elhelyezett tartályok közel kerülhetnek a traktorhoz, így nagyobb mennyiség sem okoz stabilitási problémát. Választható 660, illetve 1100 literes tartály, illetve mindkettőből akár kettő is felszerelhető (7. ábra).

  • ábra A BUSA™ INJEKTOR kialakítása a traktor közelben elhelyezett tartállyal

A Fliegl (www.fliegl.hu) nagyon széles választékot kínál mind a hígtrágya, mind a szilárd trágya kijuttatására alkalmas pótkocsik terén. A szilárd szerves trágya kijuttatására a Fliegl két letolórendszerű kocsit kínál, az ASW letolókocsit, amely alapvetően szállítójármű és trágyaszóró adapterrel is ellátható, így két funkciót képes kiválóan elvégezni, és az ADS típust, amely alapvetően a depóból szórásra alkalmas trágyaszóró, azonban hátsó ajtóval felszerelve szállítani is képes. A kijuttatást mindkettőn az intenzív szórást biztosító két álló szóróhengerrel rendelkező Profi V2 szóróadapter végzi. Termékeny, strapabíró eszközök hosszú élettartammal (8. ábra). A rakatfogyás miatt adódó adagolás egyenetlenséget kiküszöbölő letoló rendszerű trágyaszórókra négy féle letolásszabályzás kérhető: mechanikus vagy elektromos potenciométer (olajmennyiség szabályzó), I-SENS automatikus letolásszabályozás forgatónyomaték alapján, valamint a munkát legjobban megkönnyítő és legegyenletesebb szórást eredményező FVS (Fliegl Vario Sens) vezérlés. Az FVS vezérlőrendszer Load Sensing hidraulikával és az ISOBUS vezérléssel precízen változtatja a letolás sebességét (ezzel a kiszórt mennyiséget) az erőleadó tengely beállított nyomatéka alapján. Így kompenzálja az egyenetlen rakodásból vagy az állagváltozásból eredő eltéréseket. A kezelőt tehermentesíti, illetve kevésbé fárasztja, ezzel is gyorsítva a szórási munkák elvégzését. Harmadik eszközként a láncos KDS típusú szórócsaládot kínálja a Fliegl hét alapváltozatban, a KDS 120, 140, 165 és 265-öt mélyágyas kivitelben két állóhengeres szórószerkezettel, a KDS 260, 270 és 390 típusokat vízszintes bontóhengeres szórótányéros kivitelben (8. ábra)

  • ába ASW Gigant 271 letolókocsi                   A KDS 265 trágyaszóró (alul)

A hígtrágya legelőnyösebb kijuttatása gazdaságilag is fontos feladat, ezért törekedni kell az egyébként költséges tartálykocsis kijuttatás legkisebb önköltséggel és legjobb nitrogénhasznosulással járó megoldásaira. A hígtrágya-kijuttatáshoz a kisebb méretű gazdaságokat kiszolgáló tartálykocsikon kívül a nagy gazdaságok és bérvállalkozók igényeit figyelembe vevő eszközök, komplex gépsorok is megtalálhatók a Fliegl kínálatában; beleértve az útviszonyokra optimalizált kihordójárműveket traktor vontatású vagy közúti kivitelben, melyek lehetnek áttöltésre képesek vagy belőlük a hígtrágya szivattyúzható (9. ábra). Ezekhez kapcsolódóan meg kell említeni a kifejezetten talajszerkezet megőrzésre optimalizált kijuttatókocsikat, melyek nagyméretű, alacsonynyomású abroncsokkal szerelhetők fel, illetve abroncsnyomás-szabályzással kérhetők a talajtömörítés csökkentése érdekében. A TWIST csúcstechnológiás egytengelyes tartálykocsival „kutyajárásban” haladhatunk, így a vontató és a tartálykocsi két nyomon halad, ezáltal megakadályozva a talaj kettős taposását.

  • ábra PFW tartálykocsi kijuttatóegységgel         VFW típusú tridem tartálkocsi

Érdemes kiemelni a nagynyomású centrifugál szivattyús (HFW) típusokat, melyek külső töltésűek (elektromos centrifugál szivattyúval gyorsan, kis költséggel), így nem csupán olcsóbbak, hanem könnyebbek, egyszerűbben kezelhetők és gyors kijuttatásra alkalmasak A tartályok anyaga kívánság szerint lehet horganyzott vagy rozsdamentes acél, illetve műanyag (GFK, végtelenített üvegszállal erősített). A terítőegységeknél választhatunk csúszócsoroszlyás, csőfüggönyös, tárcsás-csoroszlyás, csipkés-tárcsás vagy gruberes kivitelű eszközt, valamennyit az egyedülálló Fliegl csigás elosztóval felszerelten. A csőfüggönyös és csúszócsoroszlyás széles munkaszélességű terítők 6 métertől 24 méterig elérhetők, a bedolgozást végzők munkaszélessége 3 métertől 7,1 méterig terjed a sima, csipkéstárcsás vagy kultivátorkapás változatban. A pontosabb munkavégzés érdekében a tartálykocsik rendelhetők átfolyásméréssel, ISOBUS alapú vezérlőrendszerekkel, melyekkel a kívánt mennyiségek kijuttathatók, sőt tápanyagmérő rendszerekkel is kiegészíthetők (JD HarvestLab, MCS EVO NIR). Az egyébként költséges tartálykocsis kijuttatás során törekedni kell a legkisebb önköltséggel és legjobb nitrogénhasznosulással, valamint minimális környezetterheléssel járó megoldásokra, amelyben segítenek a Fliegl által gyártott és forgalmazott kijuttató- és bedolgozóegységek (10. ábra).

  1. ábra Tartálykocsi gruberes kijuttatórendszerrel, amellyel teljesíthető a trágyaanyag azonnali talajba juttatása (bal oldali kép), Tartálykocsi Vario-Disc tárcsás-csoroszlyás kijuttatóval (jobb oldali kép)

A gyephasznosítási és környezeti előírásokat aVario‑Disc tárcsás-csoroszlyás terítőegység biztosítja, amely 3 m munkaszélességgel, valamint 520 mm átmérőjű tárcsaátmérővel rendelkezik, a munkamélysége támasztó kerékkel változtatható (10. ábra). A tárcsák egymástól való távolsága 250 mm. A bemunkáló rendszer a talaj megmozgatásával elősegíti a hígtrágya gyors bedolgozását és ezáltal csökkenti a nitrogén elvesztését. A kijuttatóadapter a tartálykocsihoz 4 pont hidraulikarendszerrel csatlakozik, könnyen és gyorsan fel- és leakasztható. A szervestrágya-kijuttatás első lépései minden esetben a telephelyeken kezdődnek. A hígtrágya esetében a tárolás már szinte mindenhol megoldott, de ezt kezelni is kell. A Fliegl hígtrágya-szeparátorainak segítségével a szárazanyag elválasztása a folyékony trágyától akár 30%-kal több hígtrágya elhelyezést is lehetővé tesz azonos méretű tárolóban. A szárazanyag később szilárd trágyaszóróval kijuttatható. A Fliegl erre a célra két eszközt is kínál. A Standard Separator (11. ábra), akár 20 m3/óra áteresztéssel rendelkezik. Működtetéséről két villanymotor gondoskodik. A 4 kW-os erőforrás a szerkezet feltöltését szolgáló szivattyút működteti, az 5,5 kW-os motor pedig magát a szeparátorrészt hajtja meg. A tárolóba egy csörlős szerkezettel tudjuk leereszteni a feltöltőmotort. A Fliegl Separatort 15 perc alatt egy ember is üzembe helyezheti. Tartószerkezete lehetővé teszi a könnyű mozgatást, így biztosítva a tárolók közötti gyors mozgatást. A TAPIR 375 Separator (11. ábra) az említett kisebb gép összes előnyét megőrizve megnövelt, 300 mm átmérőjű 750 mm hosszú szitával még nagyobb áteresztő képességgel rendelkezik, ami elérheti a 35 m3/h teljesítményt is. Az opcionálisan rendelhető szállítószalaggal akár magasabb pótkocsik is könnyedén, közvetlenül rakodhatók.

            11. ábra           Standard separator                    Tapir 375 separator

Szeparátorok használata előtt a tárolókban leülepedő szárazanyag felkeverésére a Fliegl szintén kínál megoldást a hígtrágya keverők formájában. Ezek 3 métertől 6 méteres hosszúságig elérhetők. Mindegyik TLT meghajtással és opcionálisan hidraulikus mozgatással kérhető (12. ábra).

12. ábra Mechanikus hígtrágya keverő kiemelt és munka helyzetben

A kijuttatott hígtrágya bedolgozására, tarlóhántásra vagy akár zöldtrágya bedolgozására is kiemelkedő teljesítményt nyújt a KSE 680 láncos-tárcsás borona. A láncos kialakítás miatt kevesebb csapággyal és kevesebb meghibásodási lehetőséggel rendelkezik a gép. A kis, 170 lóerős vonóerőigény és a nagy, 12-15 km/h-s munkasebesség fajlagosan jelentős üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé a gazdaságok számára. A kukoricatorzsák kifordításával és a szármaradványok aprításával a kukoricamoly áttelelését is megakadályozza. A 130 mm-es tárcsalaptávolság a megfelelő aprítási képességével a szármaradványok bomlását és így a tápanyag gyorsabb talajba jutását segíti elő. A földalapú támogatások új eleme a választható zöldítés, ahol esetlegesen nagyobb szármagasságú növényekkel is számolni kell. Ezek talajba dolgozását is tökéletesen oldja meg a Fliegl KSE 680 láncos tárcsás boronája (13. ábra).

13. ábra Fliegl KSE 680 láncos tárcsás boronája

Az elmúlt időszakban – tekintettel az egyre növekvő felhasználói igényekre – folyékony műtrágyák szállítására is alkalmas, 14 m3-es tandemfutóműves műanyag eszközökkel növelték tápanyag-utánpótláshoz szükséges tartálykocsik választékát. Az üvegszál-erősítésű műanyag tartályok nyomásmentes működési kivitelben, 6 m3 és 29 m3 között 11 különböző méretben rendelhetők. A megoldással csökkenteni tudták az eszközök önsúlyát, az agresszív anyagok (pl. folyékony műtrágya) jobb tűrésével. Ebből a szériából a TFW típusú tartálykocsi egy egyszerű szállítóeszköz. Szivattyú nem került beépítésre, a tartály nem nyomástartó edény, ezért az üzemben tartása és időszakos műszaki vizsgája is egyszerűbb. A tartály feltöltése a hidraulikus mozgású tolótetőn keresztül is lehetséges (14. ábra).

14. ábra Road X Poly Line típusú tartálykocsi átfejtés közben

Több magyar gépgyár alapvetően növényvédő gépeket gyárt, amelyek azonban mindinkább szerepet játszanak a növénytáplálásban is, különösen az egyre hatékonyabb levéltrágyák és bioaktív anyagok megjelenésével. A Mezőgazdasági Technikában (2021 február) már ismertettük a hazai növényvédő gépeket, amelyek mindegyike alkalmas erre a feladatra.

A Huniper Permetező Kft (www.huniper.hu) azonban már a ‘80-as évek óta foglalkozik folyékony műtrágya (szuszpenziós műtrágya) kijuttató gépek, adapterek, szállító megoldások gyártásával is. (https://youtu.be/NWTZ_UwNpL4) Itt speciális centrifugál szivattyú, szórókör és vezérlés szükséges a nem minden esetben homogén anyagok kijuttatása, illetve a gyors ülepedése miatt. Meg kell említeni a szuszpenzió mellett a még sűrűbb vinaszt is, melynek a kijuttatása szuszpenziós gépeikkel lehetséges (15. ábra).

15. ábra Huniper folyékony műtrágya kijuttató gépek beüzemelése, valamint folyékony műtrágya kijuttató gép szállítási helyzetben (4000 literes tartállyal, 30 méteres kerettel, John Deere ISOBUS vezérlővel, 10 szakasszal)

A gyár más gyártmányú talajművelő gépekhez is készít műtrágya kijuttató egységeket, amelyekkel – akár régebbi típusok is – alkalmassá tehetők növénytáplálási feladatra (16. ábra).

16. ábra Nitrosol kijuttatás Huniper 600 literes adapterrel, Omikron kultivátoron (bal kép). Kombinátorra épített Huniper adapter 2000 literes tartállyal, menetarányos kijuttatással és elektromos szakaszolással (jobb kép)

A baktériumtrágyák kijuttatására, a permetező megoldásokon kívül, a meglévő gépekhez akár pár száz literes tartállyal rendelkező adaptereket is kínálnak. Ilyen berendezéssel például pontosan lehet akár bioaktív hatóanyagot bejuttatni komposzt keverékbe, a prizma forgató géphez adaptáltan (17. ábra)

17. ábra. Backhus komposztálóra épített, tápanyag visszapótló adapter – felhasználás: szennyvíziszap-komposzt dúsítása

A gyártási rugalmasságukra nem csupán a meglévő eszközökhöz illeszkedő, esetenként egyedi- fejlesztés, hanem a precíziós megoldások területén történő alkalmazkodás is jellemző. Ha valakinek van már egy bevált digitális rendszere pl. robotkormány van a traktorban, akkor sok esetben ahhoz a márkához/felszereléshez alakítják a munkagépet is. Így készülnek gépeik Topcon, Trimble, AgLeader, John Deere vagy akár Machinery Guide rendszerrel is.

IG+JM Kft (www.ijg.hu) a járműgyártásban szerzett több évtizedes tapasztalatot felhasználva számos almos vontatott szervestrágya szóró gépet fejlesztett (18. ábra).

18. ábra Az IG+JM szervestrágyaszóró gép kínálata

Trágyaszóró kínálatuk összeállításánál figyelembe vették a lehetséges felhasználói igényeket, így széles választékot nyújtanak a teherbírás tekintetében, míg a szóró szerkezetek kialakításánál megtalálható a négyoszlopos függőleges, valamint a kombinált kialakítás, melynél vízszintes maró-, bontó hengerek végzik a kiszórandó anyag darabolását, előkészítését, a függőleges tengelyű dobótárcsák pedig a kiszórást (19. ábra). Jellemzőjük, hogy sokoldalúan használhatók, kiszórhatók velük a hagyományos istállótrágyán kívül: szeparált hígtrágya, mésziszap, komposzt stb. Többek között kiegészíthetők silószállító felépítménnyel, hidraulikus hátsó ajtóval. A továbbító lánc meghajtása a kisebb teherbírású típusoknál mechanikus, a nagyobbaknál fokozatmentesen szabályozható hidraulikus. A trágyaszóró alvázakra nagyságuknak megfelelő billenő plató is felszerelhető. A hajtáslánc könnyen karbantartható a szükséges előfeszítés, után állítás egyszerű kézi szerkezettel gyorsan elvégezhető.

19. ábra IGJ gyártmányú ikertengelyes maró-bontó hengerrel kombinált tárcsás szilárd trágyaszóró szállítási helyzetben és munkavégzés közben

Az IG+JM Kft nagy gondot fordít az egyes mezőgazdasági technológiákban hiányzó elemek, gépek fejlesztésére. A logisztikai szervezés, a talajtaposás csökkentése, a kis teljesítményigényű korszerű kijuttatási módszerek alkalmazása okán az utóbbi időszakban a hígtrágya hasznosításban alkalmazzák a (két-, vagy háromfázisú) küldökcsöves módszert (20. ábra), illetve a puffer tárolóból történő kijuttató-tartálykocsi feltöltést. Ekkor a mozgásképes hígtrágya puffertárolót a terület célszerű helyére szállítják, ahonnan – erre kialakított csővezeték csatlakoztatásával – a hígtrágya a kereskedelemben kapható kijuttató egységhez szivattyúzható. A kijuttató eszköz lehet önjáró, traktor vontatású, vagy akár vonszolt dob-csévés, saját szivattyúval rendelkező, vagy nyomott rendszer.

20. ábra Járóképes hígtrágya puffertartály (alsó kép) köldökcsöves kijuttatáshoz (felső kép)

A felállítás helyén a futómű „behúzható” stabil rögzülést biztosítva. A technológiai igények szerint lehetséges nyomó, illetve átfejtő szivattyút rendelni, mivel a megoldás kijuttató tartálykocsi feltöltésére is alkalmas.

A METALWOLF Kft. (www.metalwolf.hu) kínálatában a sorközművelőikhez mind a szilárd, mind a folyékony műtrágya kijuttatására alkalmas adapterek megtalálhatóak. A szilárd műtrágyaszóró adapter egy saválló lemez tartályból, a sorok számának megfelelő adagoló egységből, és az adagoló elemeket meghajtó egységből áll. Az adagoló elemek tengelyének meghajtása történhet lánchajtással, talajkopírozó kerékről (a 2,5m szállítási szélességű váznál nem alkalmazható), vagy nyomás kiegyenlítő szeleppel beállítható állandó fordulaton tartott hidromotorral. A gép 500 és 650 literes tartállyal kapható (21. ábra).

21. ábra A METALWOLF Kft. szilárd műtrágya kijuttató kultivátora

Folyékony műtrágya kijuttató (22. ábra) adaptereik kétféle változatban elérhetőek: Az elektromos membránszivattyús változat esetében a műtrágya kijuttatását egy 4 kamrás elektromos (12V) membránszivattyú végzi. A szivattyú és a betáplálás közötti nyomásszabályzóval a műtrágyaszóró üzemi nyomása beszabályozható, a leválasztott folyadékmennyiség a tartályba visszavezetésre kerül. A készlet tartalmaz még egy szívószűrőt és egy nyomószűrőt, a vegyszer betápláló idomokat, membránzáras (csepegésmentes) szórófej testeket és a kijuttatandó folyadékmennyiséghez kiválasztott, sávpermetezéshez szükséges fúvókákat. A megfelelő üzemi nyomás és fúvóka választással a kijuttatható műtrágya mennyisége 60-180 l/hektár (https://www.youtube.com/watch?v=EQS7sbiMYNQ). A másik változat TLT meghajtású szivattyúval, önfeltöltő rendszerrel rendelkezik. A műtrágya kijuttatását egy TLT meghajtású, 3 membrános 115 l/perc teljesítményű Annovi Reverberi szivattyú biztosítja, menetsebesség arányos Jackal Spray Controller vezérlővel, kétszintes szűréssel. A műtrágya levezetése a kapákra rögzített rozsdamentes csöveken történik. Maximum 250l/ha a kijuttatható mennyiség.

22. ábra A METALWOLF Kft. folyékony műtrágya kijuttató kultivátora

A NorAn (www.norantech.hu) NorAn N-MAX műtrágya injektáló segítségével a műtrágyát pontosan akkor és pontosan oda lehet kijuttatni, ahol arra legnagyobb szüksége van a növénynek. A granulált műtrágya ameddig nem kap nedvességet, nem válik felvehetővé, ezért áll át egyre több gazdaság folyadék műtrágyákra. A gép 1100 literes műanyag tartálya 10 perc alatt önfelszívással megtölthető. A precíz szabályozás az Arag szelepeknek és átfolyásmérőnek köszönhető, a hektáronkénti dózis pedig széles tartományban szabadon megválasztható (23. ábra).

23. ábra NorAn N-MAX műtrágya injektáló szállítási helyzetben

Alapfelszereltségben a GPS alapú, vezeték nélküli menetarányos vezérlést egy androidos rendszerű táblagép biztosítja, a haladási sebesség függvényében változtatja a nyomásértéket, így garantálva a beállított dózis fenntartását. A NorAn N-MAX injektáló rendelkezik a fordulókban automata elzárással ezzel megkönnyítve a gépkezelő munkáját. A gép ISOBUS-vezérléssel a folyékony műtrágya differenciált kijuttatására is alkalmas ebben az esetben az erőgép saját monitorjáról tudjuk a műtrágya injektálót vezérelni. Késő tavasszal nem ritka a 30 fokos levegő hőmérséklet, a növényállomány még nem árnyékolja a talajt, így az is meleg, szántóföldi permetezővel belógó csöves megoldással vagy sorközművelő kultivátorral a pár cm-es mélységben történő kijuttatás a meleg talaj miatt nagyon veszélyes mert a folyékony műtrágya könnyen elpárologhat. A tárcsalap által megnyitott talajba könnyedén injektálhatunk a 8-15 cm-es mélyebb, hűvösebb, nedvesebb talajrétegbe 15-17 cm távolságban a sorok mellé. A kés által nyitott rést a csoroszlyára szerelhető rugóterhelésű lezárókerékkel könnyedén le tudjuk zárni, így biztosak lehetünk benne, hogy a műtrágyánk az utolsó cseppig hasznosul maximalizálva ezzel a termésmennyiséget. A fejlett GPS alapú automata kormányzású munkagépeknek köszönhetően akár 14-15 km/h munkasebesség mellet is teljes biztonságban tudhatjuk növényeinket. A NorAn N-MAX folyékony műtrágya injektáló 85 cm szabad vázmagassággal rendelkezik, így még magas állományoknál sem jelent veszélyt a kultúrnövénynek. Több éves tapasztalatok azt mutatják, hogy a kijuttatott folyékony műtrágya akkor hasznosul a legjobban, ha az első kezelést kelés után 15-30 nappal végezzük, a második kezelést pedig az utolsó pillanatban mikor még az erőgépünk nem okoz jelentős kárt az állományban. Az osztott kezelésekesetén átlagosan 2 x 150 l/ha szokott a dózisérték lenni, amely nagyobb hatás biztonságot jelent, mintha első alkalommal a területre szánt teljes mennyiséget kijuttatnánk. Az elosztott kezelések a talajéletre is kedvező hatással vannak, mert a két kisebb mennyiségben kijutatott műtrágyát a talajélet sokkal könnyebben képes feldolgozni. A 4; 6; 8 vagy 12 soros függesztett, robusztus berendezés fix vagy hidraulikusan csukható vázkerettel készül. Soronként nagyméretű, hullámos élű, rugós előfeszítésű minőségi, olasz tárcsalap gondoskodik a szármaradványok elvágásáról, aprításáról, és a talaj felső rétegének megnyitásával megkönnyíti a vonalában haladó, Hardox acélból kialakított injektáló kés munkáját. A folyékony műtrágya a kés mögött elhelyezett saválló acélcsövön jut le a felszín alá a mélységtartó kerekek által beállított mélységbe. A hidraulikus rendszernek köszönhetően a szállítási szélesség nem több mint 3m így közúton is biztonságosan közlekedhetünk. Az N-MAX folyékony injektáló vázszerkezetére a csoroszlyák egy különleges kialakítású ékes-retesz segítségével vannak felfüggesztve, ezzel a megoldással az injektáló tagok a teljes munkaszélességben bárhová állíthatóak, nem okoz gondot a 45-50-55 és a 75 cm-es sortáv sem. A 2021-es Bábolnai Gazdanapok alkalmával a NorAn N-MAX folyékony műtrágya injektáló elnyerte az „Az év magyar mezőgépe” innovációs díjat (24. ábra). A munkagépeket üzem közben az alábbi videók mutatják be:

https://youtu.be/lVlHxBG-Ji8, https://youtu.be/XdigwYYBopc, https://youtu.be/vB1hBbSxp58

24. ábra NorAn N-MAX műtrágya injektáló munkahelyzetben, valamint a művelő, injektáló szerkezet (jobbra)

Az Omikron Kft. (www.omikronkft.hu) már 7. éve gyártja a folyékony műtrágya kijuttatására alkalmas kultivátort, amely nagy segítséget nyújt szárazság idején (25. ábra).

25. ábra OMIKRON folyékony műtrágyát kijuttató kultivátor

Mért adatok alapján, az ország 2 különböző pontján kb. 21-29%-os termésátlag növekedést eredményezett a folyékony technológia. (https://www.youtube.com/watch?v=O2VHJ4TE_zw&t=104s) A gépkombináció által a tápanyagpótlás egy menetben történik a sorközműveléssel. A gép 40 litertől 420 liter/ha mennyiségig nagy pontossággal beállítható. Számítógéppel történő vezérlésével, profi szivattyú alkalmazásával, ARAG permetezés technológiával ellátva, megfelelő szórásképű szórófejek, lefolyócsövek kialakításával alkalmassá válik a berendezés a talaj felső rétegébe történő bejuttatásra, illetve alkalmazható lombtrágyázásra is. Főbb paraméterek:6-8 soros kivitel, hidraulikusan csukható vázszerkezet. Segédvázra szerelt, 660 és 1100 literes, rotációs technológiával készült nagy szilárdságú műanyag tartály. Szakasz és mennyiségszabályozó rendszerrel ellátott az Annovi Reverberi olasz szivattyú, amely feltöltésre is képes. Az injektáló kultivátor kardán meghajtású, nyomás és mennyiség szabályozó egységgel ellátott (https://www.youtube.com/watch?v=2SJFaNsbhJs&t=106s). A Topcon XD monitor az adatokat táblaszinten képes kezelni. A különböző munkaműveletek minden esetben az adott táblához kerülnek mentésre, így később bármikor visszakereshetőek, hogy az adott táblán mikor és milyen műveletet végeztünk. Egy befejezetlen munkaművelet ezáltal ott folytatható, ahol abbahagytuk. A készülékben megtalálhatóak a klasszikus egyenes és görbe nyomvonalak, melyek a létrehozás után automatikusan mentésre kerülnek a kiválasztott táblához. „AB” egyenes létrehozásakor a rendszer lehetőséget biztosít manuális GPS (Global Positioning System) koordináta bevitelre is, mely automata kormányzás használatával – RTK (Real-time Kinematic) pontosság mellett – maximális biztonsággal alkalmazható a táblaszélek pontos meghatározására. Számos lehetőség áll rendelkezésre, hogy tábláinkhoz határvonalat rögzítsünk. Megtehetjük munka közben a szegés alkalmával, a munka végeztével a lefedési térképből, de akár külső forrásból is feltölthető SHP (rajz) formátumban. Miért fontos ez? Pontos információt kapunk a művelt terület nagyságáról, munka közben láthatjuk a hátralévő, még műveletlen terület nagyságát. A határvonalak megléte a táblakiválasztást is meggyorsítja, a táblakereső elindításával – amennyiben a határvonalon belül tartózkodunk – automatikusan kiválasztásra kerül a táblánk. Az XD monitor külön-külön tudja tárolni az erő- és munkagépek geometriai adatait, ezáltal nagyon pontosan tudja modellezni/térképezni a tényleges munkavégzést. A munka megkezdése előtt ki kell választanunk egy listából az aktuálisan használni kívánt erő – és munkagépet, nem szükséges minden használat előtt a munkaszélesség beállításával foglalkozni. A monitor számos traktortípus geometriai adatait tartalmazza, mely szükség esetén módosítható. Munkaművelet létrehozásakor lehetőség van megadni a szakaszok számát, a szakaszok szélessége külön-külön rögzíthető, amennyiben azok elosztása nem szimmetrikus. Az automatikus szakaszvezérlés engedélyezése után, a kezelt területre érve, a kijelzőn pontosan látható, hogy melyik (virtuális) szakasz aktív, melyik van kikapcsolva. Ez nagyon pontos területmérést eredményez, és információt ad a felhasználó számára, hogy éppen melyik szakaszt szükséges zárni. Az Apollo munkagépvezérlő ECU (Electronic Control Unit) segítségével a folyadékrendszerek sebesség arányos szabályzása és automatikus nyitás/zárása megoldott a már művelt területen, vagy a táblahatárvonalhoz képest. Egy Apollo CM-40 két külön folyadék csatornát képes kezelni, így egyidejűleg két eltérő anyag kijuttatása és automatikus vezérlése is megoldható. Egy innovatív megoldás a gyorsindítás: Több művelet, egy gombnyomásra, számos lehetőséggel! A funkció lényege, hogy azokat a gyakran használt műveleteket, mint pl. tábla kiválasztása, új munka létrehozása, „AB” egyenes felvétele EGY gombnyomásra beállíthatunk. Kezelői kérdések, munkagép beállítások esetén a távoli segítéséggel, távdiagnosztika alkalmazással azonnal tudunk reagálni, amennyiben azt a felhasználó kezdeményezi számunkra. Minden XD sorvezető tartalmaz egy adaptert, aminek a segítségével WIFI hálózathoz lehet csatlakozni, így függetlenül attól, hogy milyen messze vagyunk a készüléktől, azt teljes hozzáféréssel elérjük (https://www.youtube.com/watch?v=on04_4c6t44).

A növénytáplálás technológiájának fejlődése, a korszerű megoldások, új tápanyag készítmények megjelenése a hazai mezőgépfejlesztés céljait is meghatározzák.