Tarlóhántás

Hazai gépi megoldások a jó tarlóhántáshoz

Talán a legnagyobb szakmai egyetértés van abban, hogy a nyári betakarítás után keletkezett tarlót hántani kell, a hirtelen megváltozott körülmények káros hatásainak csökkentésére. A régi megállapítás: „a tarlóhántás felér egy kiadós esővel”, különösen napjainkban értékes. Az aszályos, szélsőséges időjárási körülmények miatt a tarlóhántás jelentősége nőtt, nagymértékben a talaj kedvezőbb vízháztartása miatt. A munkaművelet a talajfelszín, a tarló sekély, 8-10 cm mélységű hántása: a szármaradványok aprítása keverése a létrehozott kedvező morzsás rögökkel. A művelet szakszerű elvégzéséhez megfelelő gépeket már korábban ismertettük, cikkünkben a tarlóhántás hazai műszaki megoldásait mutatjuk be.

A betakarítással jelentős változás történik: megszűnik a talajt fedő, védő növényréteg, szinte azonnal megszüntetve a korábbi, kialakult víz, és hőháztartást. Esőzés esetén a víz nem képes megfelelően talajba szivárogni, erős napsütésben és nagy melegben (ez a gyakoribb állapot) a kapilláris párolgás nő meg, erősen kiszárítva a talajt. Világos, hogy ezt a sokkhatást minél előbb enyhíteni célszerű, terjed az aratással egyidőben végzett tarlóhántás, sőt az egymenetes megoldás is feltűnt (száraz, meleg időben a műveletből fakadó előny 2-3 nap alatt elveszhet!). A tarlóhántással egy vékony talajfelszíni réteget hozunk létre a morzsásra munkált talajból és a felaprított szármaradványokból (1. ábra).

 1. ábra A talajra ható és a szerkezetes talajban kialakuló vízmozgások hántott tarló esetén

Ez a lazább, szármaradványokban dús réteg termikus szempontból szigetelő hatású, miközben az esővizet átengedi, nagy felületen biztosítva a mélyebb rétegekbe történő szivárgását. Szerkezetes talajok esetében a kapilláris vízmozgás a hántott rétegnél megszakad, egy kondenz, nedvesebb sávot képezve. A hántott réteg párologtató, vízleadó képessége a légtér felé kisebb, amely a talajban meglévő nedvesség megőrzését szolgálja. Fontos a felszíni felület minimalizálása (a talaj „lezárása”) amely különböző kivitelű, viszonylag enyhén tömörítő henger-megoldásokkal, vagy fogassal biztosítható. A hántott hőtartó réteg a talaj hőháztartását, valamint művelhetőségét javítja. Mindezek a hatások lehetővé teszik a talajélet kedvező fenntartását, a hasznos mikroorganizmusok aktivitását, a szármaradványok lebomlását, a talajképző folyamatok erősödését. Ugyanakkor a tarlóhántással gyakorlatilag jó „magágy” jön létre az akár egymenetben elvetett takarónövényeknek, de a virulens gyommagvaknak is! Ebből adódóan a megjelenő gyomnövényeket és árvakelést – az elterjedés mértéke szerinti gyakorisággal – a tarlóápolás keretében irtani lehet, a haszonnövényben felbukkanó gyomterhelés minimalizálásához.

A tarlóhántásra a talaj kötöttségétől és pillanatnyi állapotától, a szármaradványok „minőségétől” függően bármely sekélyen lazító, keverő és porhanyító eszköz alkalmas: például sekélyszántó eke, tárcsa, szántóföldi kultivátor, ásó- és forgóboronák. A használt eszközzel a felszín legalább 30%-os szármaradvány takarását szükséges elérni a megfelelő erózióvédelemhez. Ez a szalma, szármaradványok betakarításkor végzett lehető legkisebbre aprítását és szétterítését, valamint tarlóhántáskor a forgatás csökkentését igényli. Ezért, valamint az egyre szélsőségesebb időjárás miatt, a sekély-, illetve nyári szántás hazánkban nem elterjedt megoldás, a megjelent korszerű váltvaforgató, fokozatmentes mélységállítással és fogásszélesség-változtatással rendelkező eszközökkel sem. Nagyobb nedvességtartalom esetén a káros rög képződés, intenzív napsütéskor a feketére művelt feltalaj erős felmelegedése, szárazságban a vízvesztés okán, még a forgatásos alapművelést végzők körében sem elterjedt megoldás. A hajtóanyag felhasználás és a kedvező hatások optimalizálása miatt a lehető legsekélyebb tarlóhántás a cél. A tárcsák, tárcsás kultivátorok, utóbbi évtizedekben növekvő mértékben a rövid tárcsák, kiváltképp sík tárcsalapokkal szerelve, gyakran alkalmazott munkagépek. A különböző kialakítású szántóföldi kultivátorok, a talajállapothoz illesztett kapákkal szintén népszerűek, különösen tarlóápolás esetén. A talajhajtású forgóboronák hatékony porhanyító, keverő, gyomírtó munkát végeznek az élezett forgó késeiknél fellépő nagy kerületi sebesség hatására.

A tarlóhántáshoz használható munkagépeket másodvetésű zöldtrágya-, illetve takarónövények vetésére alkalmas eszközökkel is elláthatják, így kihasználva a művelet „magágykészítő” jellegét. Szintén alkalmazott megoldás a híg- a baktérium- és műtrágyázás egymenetben történő elvégzéséhez szükséges eszközök felszerelése.

A tarlóhántás agrotechnológiai jelentősége nagy, a művelet olyan (más esetekben is használt) szántóföldi talajmegmunkáló géppel elvégezhető, amely az adott helyen az ismertetett elvárásoknak megfelelő munkát végez (pl. száraz, kötött talajon nehéz kultivátor szükséges a sekély hántáshoz is). A Mezőgépgyártók Országos Szövetségének (www.megosz.eu) Tagvállalatai minden agrotechnológiai igény kielégítésére ajánlanak műszaki megoldásokat.

A BUSA® (Busa Bt. www.busabt.hu) termék palettáján több eszköz is alkalmas tarlóhántási műveletekre, ahogy a bevezetőben is olvashattuk, különböző körülmények, különböző célok, különböző eszközöket igényelnek. A legelterjedtebb és legkézenfekvőbb megoldás a „V” elrendezésű vontatott tárcsás borona, ék profilos lezáróhengerrel (2. ábra). A sekély, de teljes keresztmetszetet átvágó munka érdekében sűrűbb osztással készülnek, az egyenesfutásuk pedig szintszabályzó segítségével állítható be. Mivel a hátsó sor az első osztásának felén jár, sekélyebb munka esetén is egyenletes a felszín. A rugó terhelésű lezáróhenger elengedhetetlen tartozék.

 1. ábra BUSA® „V” elrendezésű vontatott tárcsás borona, ék profilos lezáróhengerrel

Tarlóhántásra alkalmazott a BUSA® könnyű szántóföldi kultivátora is, melynek széles lúdtalpkapái a teljes felszínt sekélyen átvágják, a rugó terhelésű kovácsolt acél szerszámok pedig a felszín követését biztosítják.

Új BUSA® fejlesztési irány a talaj központú ultrasekély művelés technolóiai igényeinek támogatása. Mivel a Busáról beszélünk, mi más lehetne az irány, mint Forgókapa (3. ábra). Klasszikus formáiban a magágykésztő nem nevezhető tarlóhántó eszköznek, bár tarló ápolásra előszeretettel használták korábban is. Furán hangzik, de létezik olyan elv, hogy ha nem mindent irtunk ki a zöldített tarlón, megmarad a gyökérfolytonosság és vele a talajélet. Emellett azonban fejlesztés alatt áll a termináló forgókapa, mely a teljes felszínt sekélyen átműveli.

 1. ábra BUSA® forgókapa munkája tarlón

A Helti Kft (www.helti.hu), szántóföldi tárcsa és kultivátor termékei mellett, több éves fejlesztés és tesztelés után, 2020-ban jelent meg a piacon az HELTI ATLAS RS rövid tárcsa családdal (4. ábra).

 1. ábra HELTI ATLAS RS rövid tárcsa szállítási helyzetben

https://www.youtube.com/watch?v=NKCuhHIG_2A, https://www.youtube.com/watch?v=pvdCxSipI4A

Nagy hangsúlyt fektettek a széleskörű használhatóságra, a gazdaság műveleti igényének, traktor állományának megfelelő gépválasztás biztosítására. A HELTI ATLAS nem csak külsőleg robusztus, konstrukciós egységei is rendkívül átgondoltak, pontosak és masszív kialakításúak. Legnagyobb erénye a jó tömegeloszlás és az optimális tömeg (példa: 5m = 5250 kg), ami alkalmassá teszi a gépet a tarló megfelelő művelésére, megtartva az azonos mélységet. Két tárcsalap opció közül választhatunk: 560 és 610 mm átmérőkkel. Az alap váz szélessége 3,5 méter, ami 6 méterig bővíthető. A moduláris rendszer segítségével az „alapgép” munkaszélessége 0,5 m-es, illetve 1m-es -utólag is megvásárolható -elemekkel bővíthető. Így, egy gazdaságon belül, több erőgéphez illeszthető -, illetve nagyobb munkamélység esetén csökkenthető a munkaszélesség. Az additív (bővíthető) rendszer egy opció, igénylését a megrendelőlapon jelölni kell. A záró – rögtörő henger a megszokottnál sűrűbb osztású (válaszhatóan: 200mm (fedésben 100mm) vagy 175 mm (fedésben 87,5mm)) gyűrű elemekből áll. Az egymásba hatoló, fix vagy tandem felfüggesztésű hengerek hatékonyan öntisztulóak (5. ábra). Mindemellett stabil és érzéketlen a kövekkel szemben, még nagy sebesség (14-15 km/h) mellett is.

 1. ábra HELTI ATLAS RS rövid tárcsa munka közben

U-profilú hengerelemek esetén az átmérő 510mm, ékgyűrű esetén 600mm. A munkagép mélységállítása, hidraulikusan, fokozatmentesen, a rögtörőhengerekkel történik. A terelő szerkezet stabil, por- és vízmentesen tömített, valamint hőkezelt alkatrészekből készül. A terelőlemez pontos beállítása rendkívül fontos, hogy impozáns talajfelszínt hagyjunk magunk után. Az ATLAS RS hidraulikus „AutoLock” rendszerével a szállítási helyzet a kabinból létrehozható.

A HELTI GRUBER (6. ábra) minden tekintetben megfelel a tarló megfelelő hántásához. Remekül keveri a fellazított talajréteget, majd a 600mm átmérőjű ékgyűrűs henger tökéletes zárást biztosít.

 1. ábra A Helti Gruber munkája kukorica tarlón
 2.  

Optimális talaj esetén a Helti Grubert a traktor úszó helyzetbe állított hárompont függesztéséhez elmozdulóan (hosszúkás furaton keresztül) rögzítve a legkisebb vonóerővel érhető el a kedvező munkaminőség. Kemény talaj esetén a fix furat használata ajánlott, ezzel kényszerítve a statikus mélység megtartását. A mélységstabilitás tovább fokozható a rögtörő tartó-mélységállító lemezének dupla csapos megoldásával, amellyel a kívánt mélység könnyedén beállítható. A talajállapotnak megfelelő „finomhangolást” számos további állítási lehetőség biztosítja. Például a kapák kitérését (dőlésszögét) 3, a tárcsás elmunkálókét pedig 2 centiméterenként 8 fokozatban állíthatjuk. A kapatest minden eleme cserélhető, variálható, kopó része keményfémmel felrakott, opcióban vídia betéttel ellátott. A kapák és a váz épségét nyírócsavaros megoldás védi. A nyíróhatás biztonságos működését cserélhető perselyek biztosítják. Az ikertárcsás elmunkálók horizontálisan is áthelyezhetőek (7. ábra). A gerendely együtt mozog a rögtörővel, így megfelelő beállítást követően, a mélységet külön szabályozni már nem szükséges. A tárcsák rögzítő csapágyai por- és vízhatlanok, gondozás-mentesek. A szimpla szélső tárcsa-elem behajtásával a szállítási szélesség csökkenthető. Az elem a szállítási pozíción kívül még további két fokozatban állítható. Az első fokozat a kisebb szögű, a második pedig a normál állású visszadobásért felelős. A V600-as rögtörők vastag acél-szögvasból hengerített gyűrűket, egyenként 4 db csavart küllőt és „bajusz”-szerű tovább-hajtó rendszert tartalmaznak. Az ékgyűrűs henger kategóriájában nehéz, ezért a tartós működés érdekében 4 csapággyal szerelik.

 1. ábra Az egyengető-forgató tárcsapár, V600 ékgyűrűs henger a mélységállító rendszerrel

A Lakkos Kft. (www.lakkos.hu), a jó tarlóhántáshoz, a gépkínálatához illeszkedően, a talajművelésre specializált ROL/EX termékeket forgalmazza. A kínálatukban megtalálható az 1,8- 3 m munkaszélességű Gruber (8. ábra), amelynek két, mélységi lazítást végző kapasora után, egy-vagy két, egyedi rugós függesztésű, csipkés tárcsasora biztosítja a beállított mélységű felszíni keverést. A munkagép választék a traktorhoz 60 – 140 LE teljesítmény tartományban illeszthető.

 1. ábra ROL/EX Gruber ferde pálcás lezáró hengerrel szerelve

A nagyobb gazdaságok tarlóhántásra ideális eszköze a Taurus, 4 m munkaszélességű rövidtárcsa (9. ábra), amelynek üzemeltetéséhez minimum 100-130 lóerős traktor szükséges (a vonóerő-igény nagyon fűgg a talajtól és a domborzattól).

 1. ábra Lakkos Kft Taurus rövidtárcsa karbantartásmentes tárcsa-csapágyazással

A függesztett vagy félig függesztett kivitelben készülő gép, a megfelelő hántást és keverést két sorban elrendezett, 32 db 56 cm-es csipkézett tárcsával végzi, beállítható mélységben. A talajviszonyoknak megfelelő elmunkáló henger lehet: packer, gumigyűrűs, ékgyűrűs és csőpálcás henger (https://youtu.be/tIsHIcixy-8).

A NorAn (www.norantech.hu) 2,2-3,5 méter munkaszélesség tartományban rendelhető Performance Gruber (10. ábra) erőteljes kapái, megfelelő kopóhegy választással, képesek akár a talaj 40 cm mélységig történő meglazítására.

 1. ábra Noran Performance Gruber tarlóhántás közben és a beállító szerkezet részlete

(https://youtu.be/wAas0rafvd8, https://youtu.be/AqA7XkbNNO0, https://youtu.be/vA_2fYAK0jE)

A tágas vázszerkezet lehetőséget ad nagy mennyiségű szármaradvány bekeverésére. A Performance mindazok számára kitűnő választás, akik tartós kialakítású, kiváló munkaminőséget produkáló szántóföldi kultivátort keresnek. A Performance 27 cm-es osztásban lévő kapái három sorba vannak rendezve. Mindez – a 85 cm-es gerendamagassággal és a 70 cm-es osztással együtt – garantálja a nagy mennyiségű szármaradvány problémamentes kezelését még zúzatlan kukorica tarlóban is. A kapaosztás és a nagy hasmagasság a nagy mennyiségű szármaradvány akadálymentes és egyenletes bedolgozására ad lehetőséget. A tárcsás egyengetők a henger előtt találhatóak és egyenletes talajfelszínt alakítanak ki a lezárást megelőzően (11. ábra). Kő ellen gumirugós biztosítással vannak ellátva. A nagy átmérőjű oldalsó tárcsák a messzire kidobott földet visszavezetik a hengersor elé, így egyenletes átmenetet képeznek.

 1. ábra Precízen beállítható tárcsás egyengetősor

A Performance a sekély tarlóhántástól, a 40 cm mély alapművelésen át, a magágykészítésig különféle munkafolyamatokban használható. Minden függesztett modellen a munkamélység a traktorfülkéből hidraulikusan állítható. Az egyengető tárcsasor a hengervázon került rögzítésre így ennek a helyes beállítását csak egyszer kell elvégezni, mert munkamélység állításnál a tárcsasor magassága automatikusan változik. Ennek köszönhetően a Performance változó talajtípusokon is minőségi munkavégzést garantál. A Performance kapáit nagy napi teljesítmény melletti hosszú élettartamra tervezték. A nyírócsavaros biztosítás megvédi a vázat a kemény erőhatásoktól, így megsokszorozza az élettartamot. A kapaszárak sekély műveléshez felszerelhetőek szárnyakkal, melyek segítségével a teljes munkaszélességben elvághatjuk a gyomnövények gyökérzetét és még sekély munkavégzés mellett is egyenletes munkamélységet tapasztalhatunk. A kapaszárnyak könnyen leszerelhetőek, és ekkor 25-30 cm-es mélységben intenzív talajművelést végezhetünk. A csavart fordítólemezeknek köszönhetően még akár a nagymennyiségű kukorica szármaradványt is képes egyenletesen bekeverni. Mélyebb munkavégzés esetén a hagyományos 80 mm széles kopóhegy helyett a 40 mm-es keskeny vídialapkás csúcsot kell választanunk. Ennek a hegynek köszönhetően érezhetően csökken a vonóerőigény, és csökken az üzemanyagfogyasztás de az elvárt lazító hatás nem marad el. A kultivátor által bolygatott talaj egyengetése és visszazárása elengedhetetlen a kiváló munkaminőség elérése érdekében. A teljesítmény maximalizálása érdekében a henger típusát mindig körültekintően kell megválasztani. A kultivátor lezáró egységeként dolgozó hengersor mélyreható tömörítő hatást biztosít. Így kiszorítható a talajból a felesleges levegő és helyreállítható a kapillárisok rendszere. Mindez elérhetővé teszi a talajnedvességet a fejlődő növények számára, ami növeli a terméspotenciált. A Performance kultivátorokhoz ékgyűrűs és U profilos lezáróhengerek közül választhatunk. Az ékgyűrűs minden körülmény között kiváló rögaprítást és visszatömörítést biztosít, mindeközben egyengeti a felszínt és segít megőrizni a talaj nedvességét. „U” profilos henger sajátossága, hogy a henger munkája során, talaj érintkezik a talajjal, és így egy megművelt, mégis nyitott felszín marad vissza. A Performance sárkaparókat (12. ábra) úgy tervezték meg, hogy a legmostohább körülmények között is tisztán tartsák a lezáró hengereket. Minden hengergyűrű között egy-egy tisztítókés helyezkedik el, melynek a felszínhez viszonyított magasságát csavarorsók segítségével könnyedén be tudjuk állítani. A tisztítókések kedvező kialakításának köszönhetően a szármaradvány a talajról fel sem tud emelkedni, így a hengerünk minden körülmény között tökéletes munkát tud végezni.

 1. ábra Ékgyűrűs henger a masszív, állítható sárkaparóval

Napjainkban a talajművelő gépek közül kiemelten nagy jelentőségűek a GRUBER-ek, melyek a talajlazítás mellet felszínművelést is végeznek, tarlóhántásra alkalmasak.

A NorAn simple munkagép munkája a kovetkező videó linkek segítségével nézhető meg:

https://youtu.be/nlipmeGWvqc, https://youtu.be/GlrX69skMRg.

Az OMIKRON KFT (www.omikron.hu) által gyártott nehéz és középnehéz tárcsái mellett a Gruberek fejlesztését hangsúlyozzák, amelyek a betakarítás utáni tarlóhántásra, tarlóápolásra, valamint forgatás nélküli alapművelésre használhatók, maximum 25-30 cm munkamélységig. A gép fő művelő elemei a két sorban elhelyezett kapák, melyeket 4500 N kioldási erővel rugó biztosít. A kapák formája kiváló keverő hatást biztosít minimális rögképződés mellett (13. ábra).

 1. ábra Omikron rugózott Gruber összeállítási rajza

A különleges kialakítású szárnyaskéses kapákkal szerelt Gruber a sekélyen végzett megmunkálás során a teljes talajszelvényt átvágja, és a betakarítás után maradó szerves anyagokat a felszín közelében bedolgozza a talajba. A második munkamenetben (tarlóápoláskor) 10-15 cm mélyen dolgozva a kelő gyomok és az árvakelések gyökérzetét teljes felületen elvágja. A gép ekkor mélyebben dolgozza be, és egyenletesen teríti szét a szerves anyagokat a talajban. A szántást kiváltó mélyebb munkavégzés esetén (25-30 cm) a szárnyakat leszerelhetjük, ezáltal a Gruber vonóerő igénye csökkenthető. A kedvező kapakiosztás a kapák különleges geometriájának, valamint a nagy gerendelymagasságnak köszönhetően a gép még nagy mennyiségű növényi maradvány jelenléte esetén is eltömődés mentesen és a szármaradványok összehúzása nélkül üzemeltethető. A kapák után elhelyezett tárcsasor a felszín alakítását és egyengetését végzi, a szélső tárcsák a bakhát nélküli munkavégzést biztosítják (14. ábra). A rögtörésről, a fellazított talaj visszatömörítéséről és a beállított munkamélység pontos tartásáról az ékgyűrűs vagy Cambridge hengerből álló elmunkáló egység gondoskodik. Az elmunkáló bordás felületet képez a talajon, ezáltal nagy tömegű csapadék esetén sem tud az eső megfolyni, a csapadék egyenletes felszívódása biztosított, csökken az erózió hatása.

(https://www.youtube.com/watch?v=YMWEn7WfN_Y&t=25s)

 1. ábra Omikron Gruber munkavégzés közben és a hántás eredménye kukorica tarlón.

A művelőtestek felépítése: vídiabetéttel erősített kopásálló orrkés, 240 mm széles erősített oldalazó (szárny) kapák és beforgató lemezzel ellátott csavart beforgató toldat. Fenti kapaösszeállítás biztosítja a mulcs gyom, szármaradvány megfelelő talajba keverését. Kapák osztástávolsága 420 mm, átfedésük 85mm, ezáltal biztosított az erős szárú gyomok kivágása is teljes munkaszélességben. Kapaszárak, illetve a vázszerkezeten lévő kapaszár felfogó csomólemezek Hardox 400 minőségűek. Késszárak rugós biztosításúak, erőteljes igénybevétel esetén a késszár komplett tartóval együtt a rugó túlterhelés hatására felcsuklik.

(https://www.youtube.com/watch?v=QbYRCAMpmVc)

„Minimalizáljuk a termőtalaj vízveszteségét – használjunk Mulcsmestert!” szlogennel kínálja gyártmányát a Sokoró Kft (www.sokoro.hu). Ahogy mindnyájan tapasztaljuk, évről évre szélsőségesebb időjárással kell megbirkóznunk, s ez különösen nagy kihívások elé állítja a gazdálkodókat. Egyre inkább elsődlegessé válik a talaj vízveszteségének minimalizálása, s az értékes tápanyagok hatékonyabb megtartása, s erre kiváló munkaeszköz a mulcskultivátor.

Ha a mulcsművelést választjuk, a következő előnyökkel mindenképpen számolhatunk:

a talaj takarásával csökken a felső talajrétegek vízvesztesége, a felszínközeli légáramlás lelassul, a szél- és vízeróziós hatások mérséklődnek. Ezentúl javul a talajok művelhetősége, a szalmában, szárban lévő makroelemek az adott területen maradnak. A SOKORÓ Kft. több évtizedes múlttal rendelkezik a talajművelő gépek fejlesztésében és gyártásában. Az új Mulcsmester (15. ábra) a korábbi mulcskultivátor továbbfejlesztett változata, mely ideális tarlóhántásra, gyomos, elburjánzott terültetek kezelésére és magágyak előkészítésére egyaránt. A munkagépet a magyar tulajdonú cég 3 és 5 méteres munkaszélességben gyártja.

Legfőbb feladatai a szármaradványok intenzív aprítása és egyenletes beforgatása a talajrétegbe, valamint utolsó lépésben a talaj megfelelő tömörítése, illetve lezárása.

A SOKORÓ munkagépénél elsőként a dupla tárcsasor végzi a munkát: az egymáshoz közel elhelyezkedő tárcsák minden függőleges, és a talajon lévő szármaradványt apróra darabolnak. Ezt követi két, külön rugózott kapasor – a vevő eldöntheti, hogy lúdtalp- vagy duplaszív-kapával szeretné megvásárolni a gépet. Ezek a kövek ellen biztosított kapatestek kiváló keverő hatást nyújtanak. A pálcás simítókat követően pedig a talaj megfelelő tömörítéséről és lezárásáról a külön állítható, dupla, U-profilos hengerek gondoskodnak. A tandem hengersornak köszönhető az is, hogy a munkagép egyenletes mélységtartása garantált. A talajmegmunkálás mélysége 80 és 180 mm között lehet.

A gép az emelt munkasebességnek köszönhetően (akár 12 km/h) alkalmas nagy területek megmunkálására is, az 5 méteres változat területteljesítménye akár 6 hektár is lehet óránként.

 1. ábra A Sukoró „Mulcsmestere” munkahelyzetben

Hazánkban és a világ más mezőgazdasági tájain is egyre nagyobb kihívást jelent a szélsőségesen száraz időjárási viszonyok között megfelelő időben és minőségben elvégzett tarlóhántás. Gazdasági és technológiai szempontból is a lehető legkevesebb lépésben célszerű elvégezni a műveletet. Ezzel egyrészt időt és üzemanyagot spórolunk, másrészt kevésbé szárítjuk ki a talajt és nem utolsó sorban időben tudjuk elvégezni a soron következő műveletet. A TDF STEEL Kft.(www.tdfsteel.hu) által gyártott és a Wernher Maschinenbau Kft. kereskedőcégén keresztül értékesített mezőgazdasági gépek kínálatában olyan hazai gyártású munkagépet találunk, amelyek kiváló ár-érték arányával a minőségi munkavégzéshez minden gazda számára megfelelő megoldást nyújthatnak. A modern agráripari gazdaságok egyik nélkülözhetetlen és legsokoldalúbb munkaeszköze a rövidtárcsa. Ezzel a „hibrid” tárcsával mindkét munkaművelet, azaz a tarlóhántás és a magágy-előkészítés is kiváló minőségben végezhető el. A Discer Pro Hydro teljes egészében hazai fejlesztésű és hazai gyártású munkagép (16. ábra).

 1. ábra Discer Pro Hydro vontatott kivitelű rövidtárcsa

Fejlesztése és tökéletesítése a legmodernebb szakmai tapasztalatok és magyar gazdák részvételével történt. A legjobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyagfelhasználásnak és robusztus felépítésének köszönhetően könnyedén megbirkózik a változatos hazai talajviszonyokkal. A 6 tonna feletti önsúlya még a legszárazabb és legkeményebb talajviszonyok között is megfelelő munkamélységet biztosít. A Discer Pro Hydro különlegessége, hogy a transzportkerék teljesen felemelhető a gép súlyközéppontja fölé (17. ábra), így a legkedvezőbb súlyelosztásnak köszönhetően nagysebességű munkavégzés közben sem hajlamos a hullámzásra.

 1. ábra Discer Pro Hydro tarlóhántás közben. Figyeljük meg a transzport-kerék speciális helyzetét

A piacon kiemelkedő hosszúságú vonórúddal rendelkezik, amely kényelmes, biztonságos fordulást biztosít a szomszédos fogásba. A hazai szántóföldi tesztek során szerzett tapasztalatok alapján a tárcsasorok meglehetősen távolra, megközelítőleg 1 méterre kerültek egymástól, annak érdekében, hogy a tárcsa garantáltan eltömődés nélkül megbirkózzon a nagyobb szártömeggel, nedvesebb körülményekkel. A magyarországi gyártásnak köszönhetően gyorsan és kedvező áron hozzáférhető az alkatrész. A rövidtárcsa gazdagon konfigurálható, különböző átmérőjű tárcsalapokkal, különböző fajtájú tömörítő hengerekkel, extra pálcasorral és világítással. Több munkaszélességben rendelhető, hogy a gazdálkodóknak minden talajtípusra és erőgéphez a legmegfelelőbb megoldást nyújtsa.

A cikkünkben nem lehetséges minden gépesítési megoldás bemutatása a tarlóhántásra, de a főbb kiviteli megoldások alapján is látható: minden termelési tényezőt, igényt ki lehet elégíteni hazai kínálattal.