Forgatás nélküli talajművelés

Forgatás nélküli talajművelés magyar gépekkel

Mivel a növénytermesztés jelentős része termőtalajon történik, kiemelt szerepe van a talajművelésnek, amelynek két nagy területe határolható el. Ezek közül a forgatás nélküli talajművelés a művelési rendszer minden eleménél megtalálható, mint azt korábban a sorközművelés és a magágykészítés esetében bemutattuk (Mezőgazdasági Technika 2021. év májusi, 2022. év márciusi számaiban). Cikkünkben részletesebben a növénytermesztésben meghatározó (elsődleges) és a talajban legmélyebben végzett alapművelés eszközeit elemezzük.

A forgatás nélküli talajművelés esetében alapvetően nem a felső és alsó talajrészek helyzetének cseréje valósul meg, a beavatkozás teljes szélességében, hanem azok keverése, porhanyítása, lazítása. „Hagyományosnak” az ekével végzett, forgatásos művelést nevezzük, holott a talajművelés többezer éves történetének kezdetén, őseink forgatás nélkül dolgozó szerszámokat használtak (1. ábra)

1. ábra A forgatás nélküli talajművelés első eszközei

Ezek az eszközök meglehetősen változó minőségű munkát végeztek, ezért a fejlesztés az egyenletesebb, forgatást végző eszközökre, az ekékre irányult. Miután az igaerőt a gépi működtetés váltotta, a teljes felületen történő szántás gépei gyors fejlődésnek indultak. A fejlett ipari országokban sokszor a talajok „túlművelése” szerkezetromáshoz, porosodáshoz vezetett, jelentősen rontva a víz és hőgazdálkodást. Ez a művelés nagyban járult hozzá az 1930-as években Észak-Amerikában kialakult homokviharokhoz, deflációs károkhoz, amelyek komoly élelmiszer-ellátási problémát okoztak. Megoldást a műveletek számának csökkentésében, valamint a forgatás nélküli gépek fejlesztésében látták, a szakterületen itt született a legtöbb kutatási, innovációs eredmény.

Ezzel egy időben, hazánkban, Manninger Gusztáv Adolf (1880-1954) foglalkozott az egészséges talajélet és a művelés kapcsolatával, kimutatva a folyamatos mélyművelés hibáit. A halála után megjelent „A talaj sekély művelése” (1957) című munkájában rámutatott a lazításnak (amelyet például az ekére szerelt „barázdafenék boronával” végeztek), valamint a talaj „lezárásának”, a vízmegőrző művelésnek a jelentőségére.

Hosszú ideig a kultivátor szerszámok, az egyszerű boronák szántás-elmunkálásra, sarabolásra készültek, nem tudták jó minőségben, teljes területen elvégezni a szántást helyettesítő alapművelést. Az említett okok miatt azonban jelentős fejlesztés indult el ezen a területen is: először a művelőelem szárának alján képeztek ki aktív elemeket (véső, „lúdtalp”, szív stb.), később a szárny megoldások sokasága jelent meg. Ezek a vágó, hasító szerszám elemek nem csupán a művelőegység alján, hanem a száron, a lazítók gerinclemezén is megjelentek, a különböző fordító lemezekkel együtt. Egyre inkább – a vertikális művelés igényeinek megfelelően – előtérbe kerülnek a hasító funkciójú gépelemek, amelyek a haszonnövény

fejlődési hajlamának megfelelően végeznek talaj-lazítást, kondicionálást. A kialakított gépek vázszerkezetén általában a szerszámok, művelőelemek cserélhetőek, a széles választékból a legmegfelelőbbet lehet felszerelni.

A témakörben (az aktív talajművelő gépeket, a különböző rotációs megoldásokat figyelmen kívül hagyva) a forgatás nélküli talajművelés másik nagy eszközcsoportja a tárcsás boronák.

Ezek művelőelemei először különböző hosszúságú sima éllel rendelkező a haladó gépen forgómozgást végző gömbsüveg tárcsalapok voltak. A kisebb görbületi sugárral rendelkező (mély konkáv) szerszámok fedő (forgató) hatása nagyobb. Ezért nőtt a nagy átmérőjű és görbületű tárcsák alkalmazása, amelyeknek a keverő hatása jó. Később jelentek meg a szintén élezett, kisebb-nagyobb csipkézettségű tárcsalapok, főleg a szármaradványok jobb aprítása és keverése miatt. A csonka kúp formájú tárcsalapok esetében a műveleti geometria változatlan marad a művelési mélység növelése esetén is.Az utóbbi években terjedő, lapjában hullámos tárcsa nagyobb sávszélességben dolgozik a talaj – szármaradvány intenzívebb keverésével, erőteljesebb tarlómaradvány darabolással (Hajdú, Mezőgazdasági Technika, 2019. március).

Tárcsalapokat és kultivátor szerszám elemeket, több gépgyártó termékeihez illeszkedően, gyárt a Frank Hungária Kft (https://frank-original.com/hu/termekek/). Kopó alkatrészek és nagy szilárdságú csavarok gyártásával foglalkozik az Arany Gépipari Művek Kft.

A tárcsaleveleket kezdetben talajhajtású forgó tengelyekre szerelték „tagosították”, amelyeket csapágyazva rögzítettek a tartógerendára. A csoportosan egyenes kialakítás miatt, a vontatási iránytól elhajló egysoros, vagy kétsoros (pl. X, V) elrendezést kellett kialakítani. A világon elsők között Magyarországon készült a tárcsalevelek felfüggesztését egyenként megvalósító, „rövid” tárcsa (2. ábra)

2. ábra A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár (MMG) rövid tárcsája

Évtizedek múlva ez a megoldás szinte uralkodóvá vált, mivel az egyedi felfüggesztés miatt a tárcsalevél döntését (a tárcsa alapsíkjának függőlegessel bezárt „behúzási” szögét) változtatni lehet, valamint rugózott, vagy nyomás vezérelt hidraulikával a jobb talajkövetés valósítható meg. Az elrendezésből fakadóan -a gép hossza jelentősen csökken, azonos munkaszélesség mellett (a gép elnevezése is innen adódik).

A tárcsás és kultivátoros megoldásoknál a művelési mélységet a függőleges terheléssel lehet beállítani, figyelembe véve, hogy a sebesség növelése csökkenti a mélységet. A tárcsák esetén azonban a szerszám munkáját lényegesen befolyásolja a beállítási, vontatási szög (α) értéke (3. ábra). A tárcsa forogva haladó mozgása az alapsíkjára merőleges elmozdulásra (AA’ szakasz) és oldalirányú mozgásra bontható (BA’ szakasz). Amennyiben a tárcsa síkjára merőleges a vontatás iránya, a legnagyobb a porhanyítás, a munkamélység és a vonóerő. A beállítási szög csökkentésével (amely az osztástávolság alapján határos) növelni lehet a keverés mértékét.

3. ábra A tárcsalap munkájának és elhelyezésének kapcsolata

A keverés nagy szerepet játszik a teljes felületen, általában nehéz kultivátorral, vagy nehéz tárcsás boronával végzett alap művelés során, amikor morcsás talaj és szármaradvány keverékét, mulcsot hozunk létre a talaj felszínén. Ekkor a talaj szármaradvány fedése legalább 30%-os kell legyen. Ez a talaj eróziós károsodásának (csepp-hatás, víz felületi elmosódás, szélhatás) redukálása, hőháztartásának, vízgazdálkodásának (magágy felmelegedés javítása, talaj kiszáradás csökkentése) szempontjából előnyös. Meg kell jegyeznünk, hogy a mulcshagyó művelés esetében, megfelelő vetőgépet kell használni. Magyarországon elsők között a Seed-Imex Kft. (www.seedimex.hu) fejlesztett és gyártott ilyen gépsort. A forgatás nélküli talajművelés, a „mulcsművelés” másik, egyre értékesebb hatása a felületi káros gázemissziók (széndioxid, nitrogén oxidok stb.) csökkentése (Rádics, Jóri, Fenyvesi: Talajművelő gépek hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására, Mezőgazdasági Technika 2015. februári szám).

Az egyre terjedő, a műveleteket tovább redukáló technológiák is alapvetőan forgatás nélküli talajművelő szerszámokkal valósulnak meg: ilyen a haszonnövény közvetlen környezetében végzett sávos, a bakhátas és az ágyásos művelés. A művelés nélküli (no till) elvileg szintén „ősi” megoldás, amely versenyképesen az utóbbi időszakban terjed, az elvetett mag „ágyát” és környezetét szűk sávban kialakító, direkt vetőgépek alkalmazásával. Itt a vetőelem végzi a magágy kialakítást, a műtrágya és a granulátum elhelyezésével együtt.

A sorvezetésen (RTK) alapuló művelési logisztika, az üzemeltetési paraméterek vezérelt (ISOBUS rendszerű) beállítása alkalmazott precíziós megoldás a magyar gépeknél is. A helyspecifikus vertikális talaj tömörödést tudjuk mérni (pl. talajellenállás érzékelővel) és ennek alapján lehetséges a kultivátor művelőelem munkamélységének folyamatos változtatása, elektro-hidraulikus rendszerrel. Ilyen, „intelligens”, rövid tárcsa fejlesztésével foglalkoztak a Budapesti Műszaki Egyetem (https://gt3.bme.hu) szakemberei (Kotrocz és munkatársai, 2011). A művelési jellemzők helyspecifikus igényeknek megfelelő változtatását alapvetően a beállási szög folyamatos vezérlésével érték el.

A Busa Bt. (www.busabt.hu) atarlóhántáshoz középnehéz V tárcsát ajánl, 560mm-es lapokkal, 225mm-es osztással. A Busa Kontrol tárcsáinak hasznos eleme a szintszabályzó, amellyel a tárcsa egyenesfutása könnyen, egy mozdulattal állítható, így elkerülhető, hogy a hátsó sor az első nyomán fusson. A Busa nehéz szántóföldi kultivátorai (4. ábra) a tartóhántás és a sekély alapművelés munkagépei. A rugós biztosítású rögzítés lehetővé teszi, hogy az alsóbb talajrétegből kerüljön talaj a felszínre, azt jól keverje a szármaradvánnyal, felső mulcsos réteget létrehozva. A négy sorba elrendezett művelőelemek nem dugulnak el, szárzúzás nélküli kukorica tarlón sem.

4. ábra A Busa nehéz szántóföldi kultivátorának munkája

Néhány évvel ezelőtt a Busa Bt. szakemberei saját gyártású nehéz kultivátort teszteltek az ország egy „zordabb” területén. Folyamatosan mozogtak a biztosítórugók a talajban, durván ütötte valami a kapákat. Megvizsgálva a jelenséget, kiderült, hogy a helyesen tarlóhántott területen, a felszín alatt hatalmas, fél méteres, masszív hantok voltak. Finoman beágyazva egy lazább rétegbe, így ahogy a kultivátor szerszámai nekimentek, széthasadás helyett gördülni kezdtek, felütve a kapákat. Megvizsgálva a korábbi talajművelést, kiderült, hogy majd egy éve volt a terület mélyművelése, tehát a hantok az előző növénykultúra alatt is ott voltak. Ezek a masszív hantok az előző lazításkor keletkeztek a nem megfelelő gépválasztás miatt. A rosszul sikerült lazítás sajnos rányomta bélyegét a későbbi időszak talajállapotára.

A probléma az oly népszerű előrenyúló késes lazító, amelyet vésőekének is hívnak. Az ívelt gerincű vagy előrenyúló késes lazítók előnye, hogy kisebb a vontatási ellenállásuk, mivel a hegy által megrepesztett hantok finoman fel tudnak gördülni a szerszámon. Az így kigörgetett hantok, kötött száraz talajon, sajnos tartós vendégek, utólag nagyon nehéz őket eltüntetni.

Pont ezért a talajhoz megfelelő lazítót kell használni. Bár egy egyenes késű lazítót nehezebb húzni, viszont nem görgetjük ki a rögöket, egyenletes a felszín, így a tüskés lezáró helyett inkább egy ékgyűrűs henger használata célszerűbb.

5. ábra A Busa talajlazítógép kialakítása

Az utóbbi években a talajnedvesség megőrzése érdekében egyre keresettebbek az ún. „low disturbance” (mérsékelt talajbolygató) kések, amelyeknél a talajfelszín felbolygatása a lehető legkisebb. A gerinclemez alakja mellett a késelrendezés is hatással van a felszínbolygatásra, legtöbbször ezek egysoros (inline) elrendezésűek. Az újabb fejlesztésű lazítók nagy előnye (5. ábra), hogy többféle talajművelési technológiába illeszthetők. A csökkentett és minimum művelés eljárásai gyakorlatilag a lazítókra épülnek. A felszín bolygatásának minimalizálása érdekében a lazító kések előtt, vágótárcsa is futhat, amely az aprítással a szármaradványok összetorlódását akadályozza meg (6. ábra).

6. ábra A Busa Bt talajlazítójának munkája búza-tarlón

Ezek a lazítók kiválóan illeszthetők a mulcs-, a takarónövényeket alkalmazó- és más egyéb talajvédő technológiákba is.

A Busa Bt. egyik a szabadalma, a Forgókapa, amely – eltömődésmentes munkája révén – kiváló mulcs-magágykészítő és mulcs-sorközkultivátor (ezekről részletesen írtunk a Mezőgazdasági Technika bevezetőben megjelölt számaiban).

A közel 20 éves FRAMEST Kft (https://www.framest.hu/category/termekek-framest-frakomb-tarcsa-lazito/ ) esetében a gépek a költségtakarékosság és vízmegőrzés jegyében születtek. Az alapművelést végző gépeik jellemzően a forgatás nélküli művelést szolgálják. Az elmúlt két évtizedben ezek a szavak kissé érthetetlenül hangzottak. Folyamatosan fejlődik a gazdák gondolkodása, szemlélete, mára az arra alkalmas helyeken bevett gyakorlattá vált ez a művelési mód. Erre alapozva lehet jól gépeket fejleszteni, ha van, aki okosan használja azokat. Ennek ma már komoly eredménye látszik.

A FRAMEST nehéztárcsái (7. ábra) ( https://www.youtube.com/watch?v=qFfR8uVTAyw)

az agronómia igényét teljesíti, ha kell 18 20 cm mélyen tud dolgozni, de kivitelének és beállíthatóságának köszönhetően akár 5-8 cm sekélyművelésre is képes és nem hagy műveletlen részt! Mindig megfelelő talajt tud a szármaradványhoz keverni, biztosítva a lebomlás jó elindulását. Különösen nyáron tárcsát henger nélkül használni nem szerencsés, túl sok nedvességet veszít a talaj. A tárcsa után kapcsolva a több variációban rendelkezésre álló FRAROLL hengerek ( https://www.youtube.com/watch?v=qFfR8uVTAyw )zárják a talajt.

7.ábra FRADISC 6000 V + FRAROLL 6500 NCK lezáróhenger

A FRALAZ lazítók (https://www.youtube.com/watch?v=Leu6SI_2-4Y) egyedüliek a piacon (8. ábra). 20 éve egyenes kést alkalmaznak, a kés alján negatív szögállással, ezzel csökken a felszínre felhozott, feltúrt rög, a kések után mindig lezáróhenger dolgozik. A kések alján szárnyak emelik és repesztik a talajt, de csak annyira, ami annak pont jó, nem többet, nem túrjuk fel a talajt. A mélykultivátor típusú késeket ősszel, nedvesebb talajállapotnál lehet, érdemes használni, amikor a talaj a télbe ballag és nem áll fenn a nedvességvesztés veszélye. Az ilyen „C kések” után a hosszútüskés henger, vagy az MT mélytömörítő alkalmas.

8. ábra FRALAZ 3000 5 C késsel, Süni lezáróhengerrel (bal oldali kép) FRALAZ 2700 4 egyenes késsel, RH lezáróhengerrel (jobb oldali kép)

A felszíni keverést, aprítást és a mélyebb rétegek kondicionálását, lazítását egyszerre is elvégezhetjük, ehhez a kisebb erőgépekhez a DUOTILL (9. ábra), (https://www.youtube.com/watch?v=d5ploFGONVE) a nagyobbakhoz a CONDISC (10. ábra) (https://www.youtube.com/watch?v=94VsJPrgVjc)típusok alkalmasak. A FRAMEST elsőként, régóta fejleszti a gépeket a kétrétegű művelés lehetőségével.

9. ábra DUOTILL 3000 7 VR kapával, SD tárcsamodullal, VT lezáróhengerrel

A felső réteget hántjuk, aprítjuk, keverjük, porhanyítjuk, alkalmassá téve a szármaradvány lebomláshoz, a megfelelő magágy kialakulásához, ülepedéshez, az alsó réteget ugyanakkor meglazítjuk, átrepesztjük a vízmegőrzés és levegőháztartás, valamint a gyökérzet számára jó állapotot teremtve. A két réteget nem keverjük össze. Amennyiben, indokolt esetben, erre mégis szükség van, a kések cseréjével az igények nagyon széles skáláját tudjuk kielégíteni.

10. ábra CONDISC 4000 TT lezáróhengerrel

A Güttler Kft (www.guttler.hu) a tökéletes talajszerkezet kialakítása érdekében több mint 30 éve élenjáró innovációt végez, amelyet termékpalettájuk sokszínűsége és szabadalmaik is igazolnak. A Güttler gépek fejlesztéseinek legfontosabb célkitűzése, hogy használatukkal a gazdálkodók versenyképesek legyenek. Ezért, valamint a tökéletes talajminőség elérése érdekében a Güttler a PrimusPlus (11. ábra) szántóföldi kultivátort ajánlja a gazdák figyelmébe, amelynek legfőbb előnyei (https://www.youtube.com/watch?v=-rpH5Cs8q5w,

  • a forgatás nélküli nagyobb területteljesítmény,
  • a talajnedvesség megőrzésének elősegítése,
  • rögösebb, keményebb talajok elmunkálása,
  • nagy mennyiségű növénymaradvány esetén is kiváló talajmunka,
  • a gyomosodás csökkenése,
  • az erős vázfelépítésnek köszönhetően magas élettartam.

11. ábra: Güttler PrimusPlus szántóföldi kultivátor munkája gabona tarlón

A PrimusPlus kultivátor kapaszárnyainak átfedése miatt a sekély művelésnél is átdolgozza a teljes felületet, így kisebb energiafelhasználással is eredményes munkát lehet végezni. Az erős kapaszárak mögötti barázdákat a takarótárcsák betakarják, a szármaradványt pedig sekélyen a talajba keverik. Szárnyas kapái révén a kemény tarlók hántására is alkalmas (12. ábra), valamint mélyebb művelés esetén kiválthatható a szántás is. A kultivátorozott talajfelszín elmunkálásáról és a nagyobb rögök aprításáról, valamint visszatömörítéséről egy beépített Güttler henger gondoskodik. A lezáró Güttler Simplex hengersor, az egyedülálló felületi kialakításának köszönhetően, nagyobb rögöktől mentes, tömör, magágy minőségű talajfelszínt hoz létre. Ugyanakkor a talajfelszínen egy talaj-szármaradvány keverékből álló mulcs réteg marad, amely segít megőrizni a nedvességet. A Güttler hengerek munkájának további jellemzője az egyenletes vetésmélységű, alul morzsás és felül enyhén rögös talajszerkezetű „Güttler magágy”. Ez a nedvesség megőrzésével, a jobb mag beágyazódással biztosítja az egyenletes kelést.

Szántáskor az eke mélyre forgatja a gyommagokat, amelyek évekkel később a következő szántás alkalmával újra a talajfelszínre kerülnek és ismét kikelnek. A Güttler PrimusPlus szántóföldi kultivátor nem forgatja mélyen a talajt, ezáltal teljes mértékben elkerülhető a szántás során felmerülő gyomfertőzés. A robusztus művelőelemeknek és az erős, merev vázszerkezetnek köszönhetően a PrimusPlus szántóföldi kultivátor tartós és üzembiztos, amelynek beszerzése rövid időn belül megtérülő befektetést jelent felhasználója számára.

A Güttler PrimusPlus kultivátor elérhető 2,5 és 3 méteres munkaszélességben, valamint már 3 kapasoros kivitelben is.

12. ábra: Güttler PrimusPlus szántóföldi kultivátor kukorica tarlón

A Helti Kft (www.helti.hu), szántóföldi tárcsa és kultivátor termékei mellett, több éves fejlesztés és tesztelés után, 2020-ban jelent meg a piacon az ATLAS RS rövid tárcsa családdal (13. ábra).

13. ábra A Helti ATLAS RS rövid tárcsa

https://www.youtube.com/watch?v=NKCuhHIG_2A
https://www.youtube.com/watch?v=pvdCxSipI4A

Nagy hangsúlyt fektettek a széleskörű használhatóságra, a gazdaság műveleti igényének, traktor állományának megfelelő gépválasztás biztosítására. Az alap váz szélessége 3,5 méter, ami 6 méterig bővíthető. A moduláris rendszer segítségével az „alapgép” munkaszélessége 0,5 m-es, illetve 1m-es -utólag is megvásárolható -elemekkel bővíthető. Így, egy gazdaságon belül, több erőgéphez illeszthető -, illetve nagyobb munkamélység esetén csökkenthető a munkaszélesség. A záró – rögtörő henger a megszokottnál sűrűbb osztású (válaszhatóan: 200mm (fedésben 100mm) vagy 175 mm (fedésben 87,5mm)) távközű gyűrű elemekből áll. Az egymásba hatoló, fix vagy tandem felfüggesztésű, hengerek hatékonyan öntisztulóak. Mindemellett a megoldás stabil és érzéketlen a kövekkel szemben, még nagy sebesség (14 km/h) mellett is. U-profilú hengerelemek esetén az átmérő 510mm, ékgyűrű esetén 600mm. A munkagép mélységállítása, fokozatmentesen és hidraulikusan, a rögtörőhengerekkel történik.

Az ATLAS RS hidraulikus „AutoLock” rendszerével a szállítási helyzet a kabinból létrehozható.

A NorAn (www.norantech.hu) Performance (14. ábra) 2,2-3,5 méter munkaszélesség tartományban rendelhető, erőteljes kapái megfelelő kopóhegy választással képesek a talaj akár 40 cm mélységig történő meglazítására.

A Performance 27 cm-es osztásban lévő kapái három sorba rendezettek. Mindez – a 85 cm-es gerendamagassággal és a 70 cm-es osztással együtt – garantálja a nagy mennyiségű szármaradvány problémamentes kezelését még zúzatlan kukorica tarlóban is. A kapaosztás és a nagy hasmagasság a nagy mennyiségű szármaradvány akadálymentes és egyenletes bedolgozására ad lehetőséget.

14. ábra NorAn Performance szántóföldi kultivátor

A Performance a sekély tarlóhántástól, a 40 cm mély alapművelésen át, a magágykészítésig különféle munkafolyamatokban használható. Minden függesztett modellnél a munkamélység a traktorfülkéből hidraulikusan állítható. Az egyengető tárcsasor a hengervázon került rögzítésre így ennek a helyes beállítását csak egyszer kell elvégezni, mert munkamélység állításnál a tárcsasor magassága automatikusan változik. Ennek köszönhetően a Performance változó talajtípusokon is minőségi munkavégzést garantál.

A Performance kapáit, nagy napi teljesítmény mellett, hosszú élettartamra tervezték. A nyírócsavaros biztosítás megvédi a vázat a kemény erőhatásoktól, így megsokszorozza az élettartamot. A kapaszárak sekély műveléshez felszerelhetőek szárnyakkal, melyek segítségével a teljes munkaszélességben elvághatjuk a gyomnövények gyökérzetét, miközben egyenletes mélységben dolgoznak. A kapaszárnyak könnyen leszerelhetőek, ekkor 25-30 cm-es mélységben intenzív talajművelést végezhetünk. A csavart fordítólemezeknek köszönhetően még akár a nagymennyiségű kukorica szármaradványt is képes egyenletesen bekeverni. Mélyebb munkavégzés esetén a hagyományos 80 mm széles kopóhegy helyett a 40 mm-es keskeny vídialapkás csúcsot kell választanunk. Ennek a hegynek köszönhetően érezhetően csökken a vonóerőigény, és csökken az üzemanyagfogyasztás de az elvárt lazító hatás nem marad el.

A kultivátor által bolygatott talaj egyengetése és lezárása elengedhetetlen a kiváló munkaminőség elérése érdekében. A teljesítmény maximalizálása érdekében a henger típusát mindig körültekintően kell megválasztani. A kultivátor lezáró egységeként dolgozó hengersor

mélyreható tömörítő hatást biztosít. Így kiszorítható a talajból a felesleges levegő és helyreállítható a kapillárisok rendszere. Mindez elérhetővé teszi a talajnedvességet a fejlődő növények számára, ami növeli a terméspotenciált. A Performance kultivátorokhoz ékgyűrűs és U profilos lezáróhengerek közül választhatunk (15. ábra). Az ékgyűrűs minden körülmény között kiváló rögaprítást és visszatömörítést biztosít, mindeközben egyengeti a felszínt és segít megőrizni a talaj nedvességét. Az „U” profilos henger sajátossága, hogy a henger munkája során egy megművelt, mégis nyitott felszín marad vissza.

A Performance sárkaparót úgy tervezték meg (15. ábra), hogy a legmostohább körülmények között is tisztán tartsák a lezáró hengereket. Minden hengergyűrű között egy-egy tisztítókés helyezkedik el, melynek a felszínhez képest a magasságát csavarorsók segítségével könnyedén be tudjuk állítani. A tisztítókések kedvező kialakításának köszönhetően a szármaradvány a talajról fel sem tud emelkedni, így a henger minden körülmény között tökéletes munkát tud végezni.

15. ábra A NorAn Performance lezáró hengere a sárkaparóval

A NorAn Performance működés közben a következő video linkek segítségével tanulmányozhatók: https://youtu.be/wAas0rafvd8, https://youtu.be/AqA7XkbNNO0,

A NorAn Strip-Till sávos művelés minimál-művelési rendszerrel csak a vetéshez szükséges sávot lazítjuk, műveljük a gyökérzet mélységéig, a műtrágyák kijuttatásával egyidejűleg. A hántott, vagy hántatlan tarlón végzett beavatkozáskor át kell vágni a szármaradványokat, azokat a művelendő sorok közé kell rendezni, a talajt 28-30 cm mélységben át kell lazítani, eközben folyékony vagy szilárd tápanyagot kell lehelyezni a művelt sávba a felszín alá, majd az átlazított talaj rögösségét meg kell szüntetni, rögaprítással és lezárással, azaz magágy minőségű sávokat kell kialakítani. Eközben a sorközök bolygatatlanul pihennek, újulnak. A NorAn Strip-Till-el előkészített sávok elősegítik a csapadék gyors felvételét és a talajnedvesség megőrzését. A sorok közötti terület felszínén, maradnak a növényi maradványok, gátolva a túlzott lehűlést, melegedést. Az átlazított kiváló talajszerkezetű magágy biztos, homogén kelést és a növények egyöntetű fejlődését eredményezi. A soronkénti paralelogrammás felfüggesztés és mélységhatárolás precíz, akár egyidejűleg két szintre történő műtrágya-lehelyezést biztosít, elősegítve a műtrágya hatékony hasznosulását. A kialakított sávok a tenyészidő alatt folyamatosan ideális talajkörnyezetet biztosítanak a növény fejlődéséhez. A sávos talajművelés előnyei: a feldolgozott talajsávok gyorsabb felmelegedése és levegőztetése, csökkentett erózió, és felszíni gázemisszió, jobb vízfelvétel és megtartás a direktvetéshez képest és granulált vagy szerves műtrágya célzott kijuttatása a megművelt sávokba. Az üzemeltetési beállítások jelentős részét, beleértve a műtrágya (szilárd, folyékony) adagolás vezérlését traktorfülkéből, könnyedén el lehet végezni. A sávművelő tag paralelogramma felfüggesztésénél, a sávtisztítónál, valamint a lezáró egységnél – pneumatikus légrugók biztosítják a megfelelő leszorítóerőt.

16. ábra NorAn Strip-Till sávos talajművelő gép művelőelemei

A NorAn Strip-Till egyes művelőegységeinek sorköze könnyen állítható 45-76 centiméter között. A gép 4-6 soros kivitel esetén fix kivitelű, 6-8-12 sor esetén pedig a szállításhoz hidraulikusan csukható. A sávművelő tagokon (16. ábra) a legelső művelet a növényi maradványok elvágása, annak érdekében, hogy a késnél ne okozzon dugulást. A tárcsalap mellett mindkét oldalon, egy-egy mélységtartó kerék biztosítja a talajfelszín precíz követését, majd egy paralelogramma felfüggesztésű sávtisztító egység következik, mely a sávot tisztítja meg a szármaradványoktól. A NorAn Strip-Till munkagép legfontosabb egysége a lazítókés, mellyel a munka mélysége 18-30 cm között állítható és alkalmas szilárd és folyékony műtrágyák különböző mélységben történő lehelyezésére. Egy tárcsapár megakadályozza, hogy a fellazított talaj szétterüljön a sorok között, így egy barázdált talajgerincet hagy maga után. Ez a gerinc segíti a talaj felmelegedését és a talaj vízelvezetését. A tárcsák után különböző lezáróegységek közül választhatunk talajadottságainknak megfelelően. A gép áthaladása után a sorközök felszínén tarlómaradványok vagy köztes társas vetések sértetlenül maradnak

Az Omikron Kft. (www.omikron.hu) által gyártott Gruberek (17.ábra) alkalmasak tarlóhántásra, illetve 25-30 cm munkamélységig alapművelésre, valamint magágykészítésre is. A csökkentett műveletszámú talajművelés legfontosabb törekvése a talaj védelme, víztározó képességének, illetve szervesanyag-tartalmának a megőrzése. A modern szántóföldi kultivátorok bármely növénytermesztési rendszerbe beilleszthetők. A talajt kíméletesen porhanyító, lezáró hengerrel szerelt Omikron Gruber, az ekénél szélesebb talajféleség esetében, kevésbé rögösít, porosít. (https://www.youtube.com/watch?v=u5ZmQ4YQVpA)

17. ábra Az Omikron Gruber kialakítása

A művelőelemek vídiabetéttel erősített kopásálló orrkés (17. ábra), 240 mm széles erősített oldalazó (szárny) kapák és beforgató lemezzel ellátott csavart toldat. Ez a kialakítás biztosítja a mulcs kialakítását, a gyom, a szármaradvány megfelelő talajba keverését.

Kapák osztástávolsága 420 mm, átfedésük 85mm, amely biztosítja az erős szárú gyomok kivágását a teljes munkaszélességben. A kapaszárak, illetve a vázszerkezeten lévő kapaszár-felfogó csomólemezek Hardox 400 minőségűek.

A késszárak rugós biztosításúak, túlterhelés esetén a szerszám, a komplett tartóval együtt, a rugó ellenében felhajlik. (https://www.youtube.com/watch?v=fNyMuGJtuGU&t=64s)

A kapák által nyitott barázdák elsimítására mélységállítási lehetőséggel ellátott dupla, illetve a széleken szimpla, Bellota tárcsás egyengető szolgál. Ez biztosítja az elmunkáló henger előtt a megfelelő síkfelületet. (18. ábra)

18. ábra Az Omikron Gruber munkája

A Gruberekhez két féle ST-491csapágyazású elmunkáló hengert ajánlanak:

A szögvasból hengerített ékgyűrűs elmunkáló 600mm átmérőjű, osztása 100mm.

A szegmensek tengelyre fűzhetők, állítható szögállítású tisztítóval szerelve. A részegység tomege: 600kg.

Az Cambridge tömörítő henger-öntvény átmérője 460mm. A szabadon mozgó (tisztító) henger öntvény átmérője 480 mm. Tengelyre szerelten kerül a munkagépre. A henger súlya: 760 kg

Mindkét lezáró henger megoldás bordás felületet képez a talajon, így a nagy mennyiségű csapadék sem tud „megfolyni”, az egyenletes víz-felszívódás biztosított, csökkentve az erózió veszélyét. (https://www.youtube.com/watch?v=YMWEn7WfN_Y&t=25s)

A Sokoró Kft. (www.sokoro.hu) rövidtárcsája a 4,5 méteres munkaszélességű, SET-GM-45E (19. ábra) munkasebessége alapján alkalmas nagy területek megmunkálására. Az 560 mm átmérőjű tárcsalevelek egyenként rugózottak, ezáltal a talaj egyenetlenségeit követik, valamint a gumirugós elemek a kövek ellen is védelmet nyújtanak.

19. ábra A Sokoró Kft. SET-GM-45E típusú tárcsás borona munka közben

A tárcsatagok gondozásmentes csapágyazásúak, megkönnyítve így a gép üzemeltetését. Az egyenletes mélységtartásért és mélységállításért a tárcsasorok után elhelyezkedő lezáró henger felel.

A TDF STEEL Kft. és a Wernher Maschinenbau Kft. (www.tdfsteel.com) a Wernher márkanevű szántóföldi gépek gyártásával a környezettudatos talajművelés eszközrendszerét bővíti. Ennek egyik fontos eszköze az altalajlazító (digger).

Az elmúlt időszakban a globális klímaváltozás a szélsőségeket növelte, a tartósan száraz időszak mellett hirtelen lokálisan keletkező nagy mennyiségű csapadék figyelhető meg. Nem lehet számítani az egyes évszakok „jellegzetességeire” például a téli csapadék nem tölti fel talajainkat, a fagy nem végzi el a porhanyósítást és az aszályos időszakok már nem csak nyáron jelennek meg. Fontos tehát, hogy a felszínre jutó csapadék minél nagyobb hányadában jusson el a talaj teljes szerkezetébe, illetve a tárolt nedvességet az egyes kultúrák gyökérzónájában meg tudjuk őrizni, ezáltal biztosítható a talaj stabilitása és a csökkenő oxidációs folyamatok révén egyre magasabb humusztartalom érhető el. Ezzel a folyamattal párhuzamosan évről évre megélénkül a mikrobiális talajélet, jelentősen növelve a talajba vetett növény alkalmazkodó (szárazságtűrő) képességét.

20. ábra A Wernher lazító mulcstartó munkája.
Güttler prizmacsúcsos hengerekkel szerelt munkagép.

A Wernher lazítókkal olyan szélsőséges esetekben is lehet dolgozni, amikor már a forgatásos művelés eszközeit nem szabad használni. A művelőelem megfelelő megválasztásával ezek a lazítók, kevésbé hoznak a felszínre nagyméretű rögöket (20. ábra bal oldal). Az elmunkáló hengerek széles választéka pedig lehetőséget ad arra, hogy a lazító minden körülmény közt tökéletesen aprítsa a hantokat és megfelelően lezárja a felszínt.  (20. ábra jobb oldal).

20. ábra A Wernher lazító mulcstartó munkája.                   Güttler prizmacsúcsos hengerekkel szerelt munkagép.

A TDF Steel Kft. által gyártott altalajlazítók fő előnyei:

  • A műveletek számának csökkentése üzemanyag megtakarítást, kisebb talajterhelést és kevesebb károsanyag kibocsájtást eredményez.
  • A talaj nedvesség-, és tápanyag tartalmát megőrizve lehet csökkentetni a kijuttatandó műtrágya mennyiségét, ezzel is növelve a költségmegtakarítást.
  • A szármaradványok részbeni bekeverésével, illetve a felszínen tartásával lehet a talajéletet megóvni, és csökkenteni az eróziót.

Cikkünkben bemutattuk, hogy a Mezőgépgyártók Országos Szövetségének (www.megosz.eu) Tagvállalatai a forgatás nélküli talajművelés területén is kielégítik a versenyképes szántóföldi növénytermesztés igényeit. A hazai innovációk folyamatosan szolgálják a sikeres termékpályák fejlesztéseit, ugyanakkor megfelelnek a színvonalas műszaki követelményeknek. Érdemes a gyárak honlapjaira menni, a típusválaszték mellett a műszaki részleteket megismerni, a helyi igények teljesülése érdekében a gyári szakértőket felkeresni, a „személyre szabott” megoldások kialakítása érdekében!