Forgatásos talajművelés

Hazai fejlesztésű eszközök a forgatással megvalósuló talajművelésben

A Mezőgazdasági Technika előző számában a forgatás nélküli talajművelés magyar gyártmányait mutattuk be, most pedig a legnagyobb hazai mezőgépgyártási múlttal rendelkező ekék jelenlegi fejlesztéseit ismertetjük. Szakmai körökben nagy vita folyik a talajművelési irányzatokról, sokszor a szántást erősen kritizálva. Azonban a mezőgazdasági termelői gyakorlat, a mezőgép-piaci adatok alapján úgy tűnik, hogy az ekének még mindig fontos szerepe van a növénytermesztésben.

A termőtalaj optimális (sokszor okszerűnek mondott) művelése a sokfélesége, biológiai, kémiai és fizikai összetettsége mellett a környezettel (vízzel, levegővel, növényzettel) való sokrétű kapcsolata miatt, nehéz feladat. A szakirodalom rengeteg fontos elvet fogalmaz meg például a víz és szerves szén megőrzésével, a porosodással, a túlműveléssel, a tömörödéssel, a talaj minőségének javításával kapcsolatosan, azonban képtelenség minden lehetséges körülményt „leképezni” azokra fix megoldást adni. Adott helyen (környezeti hatások) és időben (évjárat hatások) eltérő művelési mód tudja biztosítani, hogy a legalacsonyabb költséggel a legtöbb hasznot tudjuk realizálni. A jó gazda tehát folyamatos megfigyeléssel állandóan tanul a saját területén és azzal a szerszámmal dolgozik, olyan módon, amellyel a legnagyobb hasznot tudja elérni. A folyamatos megfigyelés és a tanulás műszaki-informatikai megfelelője az észszerű mérés, adatgyűjtés és feldolgozás és legfőképpen ezek alapján a döntéseket megadó mesterséges intelligencia, amelynek kialakítása, fejlesztése egyre fontosabb különösen egységes termelési rendszereket nem alkalmazó gazdaságok számára. Így aztán lehetnek olyan helyek, ahol (pl. a növénykultúra, a talajtípus, a vízellátottság okán) a szántás a jellemző, mélylazítás mellett, másutt a forgatás nélküli művelés, a mulcshagyó megoldások a meghatározóak csupán néha kerül elő az eke (pl. szervestrágyázás, vagy „ha a talajállapot már nem megfelelő a mulcshagyó művelésre”, esetleg napraforgó vagy kukorica után).

Hazánkban a korszerű vas-eke nagyüzemi gyártásának megvalósulásától számítjuk a mezőgazdasági gépiparunk fejlődését. Lábassy János kovácsmester (1. ábra) az 1840-es években akkor alkotta meg az „Alföldi magyar ekét”, amikor egy másik kovácsmester, John Deere Észak-Amerikában konstruált hasonlót…Nem véletlen tehát, hogy ezt a szerszámot ábrázoló kép emblematikus a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (MEGOSZ) (www.megosz.eu) számára.

1. ábra Lábassy János az első magyar mezőgazdasági gépgyár megalapítója és nemzetközi piacon is sikeres vasekéje.

A következő időszakban a „szántás” nem csupán talaj-alapművelés lett, hanem sport, sőt művészet. Ennek belátásához elég elolvasni a megalakuló Szántó Világszervezet (World Ploughing Organization, 1952) szántóverseny szabályzatát. A nemzetitől- világbajnokságig felmenő versenyeken a technika és a működtető szakember tudása dönti el a helyezéseket. Magyarországon az első igazi versenyszántást 1866-ban Enyingen szervezték meg, ekkortól számíthatjuk a hazai versenyeket. Az 1882-ben szervezett Agárdi Nemzetközi Fogatos és Gőzeke Versennyel Magyarország a külföld felé kezdeményező volt. Ezek a rendezvények, a mai Forma-1 autóversenyekhez hasonlóan, nagy társadalmi események voltak, erősítve a mezőgépgyártó, a gazdálkodó közösséget a szántás szépségének, fontosságának népszerűsítése mellett.

Gyakran elhangzik az is, hogy az eke idejétmúlt, korszerűtlen eszköz, nem jellemzi a fejlődés. Az ilyen állítás nem igaz! Valóban, az eke szinte minden fontos része megtalálható a régi konstrukción (1. ábra), valóban a szakiskolák, egyetemek „agyontanított” eszköze, azonban kifinomultsága ellenére jelentős és folyamatos a fejlesztése. Már a múlt század végén a numerikus tervezési és méretezési módszereket az elsők között alkalmazták a nagy mennyiségű szármaradványok miatt megnövekedett anyagáramot biztosító gerendelyek, vázszerkezetek, könnyített, üreges szerkezeti elemek kialakításánál. A ma már egyre általánosabban használt, váltvaforgató ekék üzemi paraméterei kényelmesen és pontosan beállíthatók, akár ISOBUS rendszerrel a traktor fülkéjéből. Szántás közben is lehetséges a munkaszélesség változtatása, a műveleti mélység megfelelő módosítása mellett, jól igazodva a tábla alakjához, a talajviszonyok változásához. A talajnyomás csökkentése érdekében, a nagy nedvességtartalmú, valamint a „perctalajoknál” különösen előnyös, széles futó felületű gumiabroncsok mellett ekéknél is megjelentek a gumihevederes futóművek. Sőt az elektromos vagy hidraulikus meghajtású kerekek is, amelyekkel jelentősen csökkenthető a traktor-vonóerőigény, ezzel a talaj károsítása. Ilyen jellegű futóműveket fejleszt a BPW Hungária Kft (www.bpw.hu), amelyet korábban ismertettünk (Technika, 2021, február, október). Mechanikai szempontból a szántási folyamat a talaj vágására és mozgatására (szállítására) bontható. A vágást alapvetően a szántóvas végzi, amelynek öngerjesztő vibráló mozgatása előnyös lehet a vonóerő és a káros talaj-tömörítés csökkentése szempontjából egyaránt (Fenyvesi-Hudoba: Vibrating Tillage Tools, Springer-Verlag, 2010). Ez megoldható rugózást biztosító rögzítéssel (2. ábra).

2. ábra A szántóvas (ekevas) rugózó rögzítése kísérleti szerszámon (Hudoba, 2015)

Az energiaszükséglet és az eketalp-tömörítő hatás csökkentésében fontos a szántóvas élének megtartása. Ezt élrátétes (önélező) felrakással, újabban különleges ötvözetekkel érik el, sokszor összetett véső-orr alkalmazásával. A nemzetközi szabványoknak és az egyes eke típusoknak megfelelő kopó alkatrészeket gyárt széles választékban a Frank-Hungária Kft. (https://frank-original.com). A talaj mozgatását elsősorban a kormánylemez végzi. Mivel a kormánylemez és a talaj közötti súrlódás felelős az energiaigény 18-20 százalékáért, fontos a kopásállóság a megfelelő rugalmasság mellett. Ez a két tulajdonság, a kívánt színvonalon, általában nem biztosítható egy szerkezeti anyaggal. Régebben két három -az igénybevételnek megfelelő tulajdonságú- acéllemez összekovácsolásával, újabban a felületi diffúziós ötvözés és irányított edzés módszereivel készítik el ezeket a kormánylemezeket. Az anyagszállítás energiaigényének (amely az összes 14-15%-a) csökkentéséhez, a kormánylemez optimális formázásához, a talajt szilárd szemcsés anyag áramlásának numerikus modellezésével elemzik. Megoldást találunk, az „eketalp tömörödés” csökkentése érdekében, az ekefejenként változó mélységű művelésre, vagy a sekélyen mulcsképző forgatást végző, középmély lazítással kombinált munkagépre is. A zöld- és szerves trágya, a szármaradványok megfelelő beforgatására számos, állítható szerszám konstrukciók vannak például terelők, előhántók, elővágók formájában. Ilyen megoldással találkozunk a Helti Kft. (www.helti.hu) SPB TITAN-Z váltvaforgató ekéjénél (3. ábra), amely akár öt ekefejjel szerelten szerezhető be.

3. ábra A Helti váltvaforgató ekéje szervestrágya és szármaradvány bemunkálását segítő előhántókkal.

https://www.youtube.com/watch?v=vTuGg0c5r5Q
https://www.youtube.com/watch?v=-s2wEi-Sp_8&t=68s

Nagyon fontos az egyes gépelemek megbízható, mégis cserélhető rögzítése. Ezeket a gépelemeket Magyarországon korszerű technológiával, a felhasználói műszaki igények kielégítésével az Arany Gépipari Művek Kft. (www.aranymuvek.hu) tudja gyártani.

Az említett „alapszabályok” egyike szerint a szántás után gyakorlatilag minden esetben elmunkálás szükséges, a nagy felületet alkotó, esetenként „szalonnás” szántás ugyanis kedvezőtlen a talajszerkezet alakulása szempontjából (pl. száraz, kemény hantok jöhetnek létre, nagy a vízvesztés, a téli fagy után a „fagypor” keletkezése káros). Törekvés a szántással egy menetben történő elmunkálás, amely lehetséges ekére szerelt szerszámmal, vagy az ekéhez célszerűen kötött elmunkáló gépegységgel. A talajviszonyok és az időjárás szerint meghatározott módon ezt a műveletet a szántást követően, külön munkamenetben is el lehet végezni. A szántás elmunkálására alkalmas gépeket több hazai gépgyár is kínál, a Mezőgazdasági Technikában megjelent cikksorozatunk korábban tagjaiban ezeket ismertettük.

Az „eke” tehát messze nem egy egyszerű, idejétmúlt munkagép, a gyűjtőnév számos korszerű megoldást takar elősegítve a környezettudatos, versenyképes mezőgazdasági termelést!

A Bagodi Mezőgép Kft (www.bagodimezőgép.hu) által elsősorban kis gazdaságok számára gyártott BEA és BFE típusú függesztett ágyekecsalád tagjai (egy-, kettő- és háromfejes kivitelek) minimum 11 és 35 kW (15 és 50 LE) közötti teljesítményű traktorokkal üzemeltethetők, a mérettől függően (4. ábra). A függesztett ekék a laza, középkötött talajok szántására alkalmasak. A mélységállító kerékkel a művelési mélység 21 és 25 cm között egyszerűen beállítható. Fogásszélesség 25 és 75 cm között lehetséges típustól függően. Egy eketest maximális fogásszélessége 25 cm.

4. ábra A Bagodi Mezőgép Kft., különösen kisgazdaságokban népszerű, függesztett ágyekéi (BFE-3E, megnövelt gerendely-magassággal, valamint a vonószög állítást lehetővé tevő BEA 21/25-2)

A Csólyospáloson gyártott CSÓLYOS-UNIVERZÁL ekecsaládon belül megtalálhatóak az ágyekék, váltvaforgató ekék, erdőtelepítéshez használható mélyforgató ekék, illetve a szőlőültetvényekben használható nyitó-takaró ekék széles választéka. Az 1975 óta, többnyire ekék gyártására szakosodott, Szögi István (https://ekegyartas.hu), jelenleg a gépészmérnök fiával családi vállalkozást alkotva, gyakorlatilag egyedi gazdálkodói igényeket kielégítve gyártja az ekék számos változatát.

5. ábra CSÓLYOS-UNIVERZÁL hat fejes függesztett ágyeke szántás elmunkálóval (balra szállítási helyzetben

Ágyekéket 2-től 6 fejes kivitelig (4. ábra), váltvaforgató ekéket pedig 2-től 5 fejes kivitelig gyártanak függesztett kivitelben. Váltvaforgató ekéik nagy népszerűségnek örvendenek a kis-, és közepes méretű gazdaságoknál kiváló ár-érték arányuk, masszív felépítésük és alacsony karbantartási igényük miatt (6. ábra).

Mindegyik eketípust a gazda saját igényeinek és az adott gazdaság talajviszonyainak és domborzatának megfelelően állítják össze, így lehet kérni például a középmélyszántó kormánylemezt teli acél, réselt vagy – Magyarországon egyedülálló módon saját gyártású – nagy molekulatömegű polietilénből. A speciális műanyagból készült kormánylemezeiket saját gyártósorukon állítják elő, amelyen -a szükségleteiken kívül – exportra is készítenek több nagy európai ekegyártónak.

6. ábra CSÓLYOS-UNIVERZÁL öt fejes függesztett váltvaforgató eke simító-elmunkálóval

(felül műanyag-, alul réselt kormánylemezzel szerelve.)

Mélyszántó ekéiket 45 centiméteres szántásmélységig ajánlják. Gépeikhez opcionálisan kérhető simító szerkezet vagy fésűs szántás-elmunkáló.

Erdőtelepítéshez szánt gépeik között is megtalálható az ágyeke és a váltvaforgató kivitel, 60 és a 80 centiméteres maximális szántásmélységgel. Az idei évben – új fejlesztésként – létrehoztak egy 2+2 fejes mélyszántó ágyekét, mely kettő nagy ekefejet, és kettő középmélyszántót foglal magában egymás mögött. Ezzel a konstrukcióval egy menetben 80 centiméter széles földsávot lehet átforgatni (7. ábra, bal oldali kép).

A tavalyi évtől kezdve – bizonyosan a kertészeti pályázatoknak köszönhetően – fellendült a szőlő nyitó-takaró eke gyártásuk is, melyből kínálnak manuális és hidraulikus fogásszélesség állításút is (7. ábra)

7. ábra Kombinált mélyszántó eke erdőtelepítéshez (bal oldali kép), szőlő nyitó-takaró eke manuális fogásszélesség állítással (jobb oldali kép)

A HELTI Kft.(www.helti.hu) szintén évtizedek óta fejleszt ekéket a jelentős arányú forgatás nélküli talajművelő gépeik mellett.

A MEGOSZ talajművelő gépeket gyártó Tagvállalatainak termékei is tükrözik a művelési trend változását: a szántás mellett egyre nagyobb teret nyer a talajforgatás nélküli művelés. Kevesebb hazai gyártású eketípust találunk a termékpalettán. A gyártmányok jó, igazolt minőségét, megbízhatóságát mutatja, hogy az ekéiket kínáló gyártók nem panaszkodnak a piacra.

A Takarékbank Agrárcentrum és az MKB Bank agrárszakértői az ügyfelek napi működésének ismeretében, a velük lefolytatott szakmai tárgyalások alapján látják a talajművelés módjával kapcsolatos döntési pontokat és szakmai szempontokat.

Se nem precíziós, se nem digitális, tőkekedvezmény sem jár érte, nem is „zöld”, de még mindig köze van az asztalunkra kerülő élelmiszer nagy többségéhez, mi az? – kérdezhetnénk, reagálva kicsit arra a jelenségre, hogy manapság mintha kevesebb szó esne a mezőgazdaság hagyományos, adott esetben évezredek óta lényegében változatlan eszközeiről. Amikor forgatás nélküli talajművelésről, precíziós termeléshez szükséges adatbázisok kialakításáról, ESG-ről, zöld keretrendszerről és az ehhez szükséges fejlesztésekről beszélünk, mindig hozzá kell tenni, hogy mindezek az irányok nem merülhetnének fel a mezőgazdaság „hagyományos” lába nélkül. Élénk szakmai vita folyik arról, hogy milyen adottságú területeken a leginkább célszerű a forgatás nélküli művelés, milyen gyakran kell ezeken a területeken is ekét használni (ha egyáltalán), és melyek azok a területek vagy adottságok, ahol célszerű továbbra is inkább a hagyományos módszereket követni.

Ekére minden bizonnyal jó ideig továbbra is szükség lesz, és a cikkből kiderül, hogy még egy ilyen ősi eszköz is folyamatosan fejleszthető és ezáltal igazítható akár a változó klimatikus viszonyokhoz is. A mezőgazdaságban piacvezető bankcsoportként az MKB Bank és a Takarékbank arra törekszik, hogy a high-end fejlesztési irányok és a hagyományosan termelő gazdálkodók jó színvonalú kiszolgálása egyszerre, és ugyanolyan erős hangsúllyal jelenjen meg a tevékenységében. A banki és lízingfinanszírozásban a már jelenleg is művelt mezőgazdasági területhez szükséges eszközök beszerzése kiemelten támogatható hitelcél, amely az alapműködésből megtérül.

A finanszírozáshoz segítséget nyújthat a Takarékbank Agrárcentrumokban is elérhető Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (ASZB GO), amely fix kamatozású és támogatott (https://takarekbank.hu/agrarcentrum/agrar-szechenyi-beruhazasi-hitel# ) így az ügyfélnek az évi nettó 0,5% kamatteher is rögzíthető, akár a beruházás teljes megtérülési idejének végéig (6-10 év). Amennyiben az ASZB GO hitel feltételeinek a támogatástartalmi korlátok vagy a már elhasznált krízis garanciakerete miatt nem tud megfelelni egy gazdálkodó, szakértő kollégáink a Takarékbank Agrárcentrumokban országszerte csaknem 50 helyen, továbbá az MKB Bank fiókhálózatában rendelkezésre állnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékbank kölcsön(ök) részletes feltételei megtalálhatóak a bankfiókokban és a www.takarekbank.hu oldalon.