Hírek

MEGOSZ szakmai konferencia

A mezőgépipar fejlesztése az agrár-termékpályákon

A MEGOSZ egész napos szakmai rendezvényére 2023 április 18-án Gödöllőn, a MATE Gödöllői Campusán került sor, nagyszámú érdeklődő jelenlétével. A rendezvény alapgondolata: hogyan lehet a mezőgazdasági gépgyártás a lehető lehasznosabb az élelmiszer termékpályák sikerességében? A MEGOSZ az Agrárminisztérium támogatásával rendezte meg a konferenciát…

A konferencián résztvevők

Dr. Feldmann Zsolt államtitkár úr szerint nem az új beruházási pályázatok éve lesz az idei, a legfeljebb év végén, inkább jövő év elején várható új kiírásokban pedig nagy szerepet kapnak a jobb piaci szereplést segítő támogatások. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát javító pályázatok kihívást jelentenek a gépek fejlesztőinek is, amely illeszkedik a konferencia céljához!

Dr. Feldmann Zsolt államtitkár: a hatékonyság növelése a cél

Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor úr szerint Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem nagy lehetőség az élelmiszergazdaság fejlesztésében. Előadásában részletesen bemutatta: az egyetem szervezeti rendszere, az egyes intézetek, mint az élelmiszer termelési lánc szakmai leképezései, elősegítik a tervezett innovációs együttműködést. Kiemelte, a magyar élelmiszergazdaság versenyképességének növelésére elsősorban a tudásintenzív technológiák alkalmazásában nyílik lehetőség műszaki szakterületen is, amire a MATE-MEGOSZ Stratégiai Megállapodás számos lehetőséget kínál.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba: együttműködésünk nagy lehetőség a MATE számára

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (MEGOSZ) stratégiai együttműködési megállapodást kötött, aminek dokumentumát a konferencián írta alá Dr. Gyuricza Csaba rektor és Csanádi Tamás elnök.

Létrejött a MEGOSZ-MATE Stratégiai Megállapodás (Csanádi Tamás, és prof. Dr. Gyuricza Csaba)

A MATE és a MEGOSZ együttműködik továbbá gépvizsgálatokban, használati értékkel kapcsolatos elemzésekben. A partnerek szakmai támogatást nyújtanak a gépgyártóknak a gépfejlesztés területén, elősegítik a mezőgépipar digitalizációját, együttműködnek az oktatás fejlesztésében és a doktori képzésben. A MEGOSZ segíti a MATE által elért kutatási eredmények piacosítását, a MATE pedig segíti a MEGOSZ fejlesztési eredményeinek tesztelését, validálását. Közös feladatuknak tekintik a kutatási finanszírozások felkutatását és a forrásteremtést.

Zahorán Zalán vezérigazgató-helyettes úr a KITE Zrt. fél évszázados múltját bemutatva „Sikeres integráció a szántóföldi növénytermesztésben” címmel adott elő. Az alapítástól kezdve egészen mostanáig ismertette azokat a lépéseket, melyek a vállalat sikerét eredményezték és amelyek a mai napig egyedülállóvá teszik a vállalat mechanizmusát. A KITE bízik benne, hogy szakértői gárdájával és korszerű technológiai hátterével hozzá tud járulni a MEGOSZ törekvéseihez, melyet Zahorán Zalán vezérigazgató helyettes és Csanádi Tamás a Mezőgépgyártók Országos Szövetségének elnöke írott formában is megpecsételt.

A MEGOSZ és a KITE Zrt. között létrejött megállapodás a két fél sikerét hivatott erősíteni a termékpályák technológiafejlesztések elősegítésével, precíziós technikai megoldások kialakításával, közös információcserével és tudományos-szakmai rendezvényekkel.

Zahorán Zalás vezérigazgató: a KITE integrátorként hasznos partner a tervezett fejlesztési programban

Dr. Mezei Dávid Agrár- és uniós kapcsolati vezető úr (MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt) számokkal, diagramokkal mutatta be az egyes élelmiszer alapanyagok termelési és értékesítési mutatóit. Jelenleg gyors és határozott mégis nagyon átgondolt döntésekkel lehet profitot elérni.

Dr. Mezei Dávid: a banknak érdeke a minél sikeresebb élelmiszer-termékpálya

Csanádi Tamás elnök úr szakmai nyitó előadásában a mezőgazdasági gépek korszerű, az élelmiszerpiac igényeinek megfelelő gépek tervezési, fejlesztési folyamatáról beszélt. Olyan tervezési technikák állnak rendelkezésre, amelyek alkalmazásával műszaki szempontból a legmegfelelőbb gépet tudjuk konstruálni, amennyiben a tervezés követelményrendszere ismert. Példákon keresztül mutatta be ezt a folyamatot a saját (betakarító adapterfejlesztés) és a hazai gépgyártás tapasztalatai alapján. A nagy kérdés az, hogy rendelkezésünkre áll-e a megfelelő követelményjegyzék. Ugyanis ebben nem csupán műszaki igények, hanem más szakterületek (agrárgazdasági, biológiai, kémiai, agronómiai) igényeinek is szerepelni kell, hogy a konstruált gép a lehető leghasznosabb legyen az élelmiszeripari termékpályán.

Dr. Fenyvesi László főtitkár úr szakmai záró előadásában kifejtette a Csanádi Tamás által felvetett kérdést: véleménye szerint akkor növelhetjük a versenyképességünket, ha a vertikális termelési folyamat egészét fejlesztjük, abba helyezzük el a műszaki területet. Bemutatott egy megoldást ennek a tevékenységnek, a géprendszernek a módszeres fejlesztésére. A módszer hatékonyságát konkrét program eredményeivel, valamint az oktatásban kidolgozott rendszerrel illusztrálta.

A rendezvény második részében Dr Skapinyecz Péter a magyar mezőgépipar Kárpát-medencei megjelenésének lehetőségeiről nyújtott információt, valamint a Boszniai Gazdaságfejlesztési program lehetőségeit ismertette.

Dr Lelkes Márk, a Bay Intéret részlegvezetője, azokat a kutatási programokat és eredményeket mutatta be, amelyben a neves intézet a mezőgépgyártók szempontjából is fontos eredményeket ért el.

Egyre nagyobb jelentőségű a termékeink bemutatása az online térben. Ezzel a témával, a lehetőségek elemzésével két előadás is foglalkozott Bolyki Bence igazgató úr (Agroinfo.hu), valamint az új marketing módszerekről Bihari Gábor igazgató úr (Bproduction Kft.)